erna

Erna Solberg

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.