dsc03430-b

Hovudinngangen på Langnes skole

Langnes skole er ein baseskole i Tromsø. Biletet er lånt frå skolen

By Pål Julius Skogholt

Eg heiter Pål Julius Skogholt. Eg er 42år gamal og bur i Tromsø. Eg er leiar i Tromsø SV.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.