Langnes skole er ein baseskole i Tromsø. Biletet er lånt frå skolen

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.