Likskap for loven?

Det kan sjå ut som om Stolteberg og Ap prøver å overta Frp sine klede medan dei er ute og badar. Foto Harry Wad/

Eg vart opphissa av Dagsrevyen 21 i dag. Det var eit innslag med Jens Stoltenberg som opna valkampen med å skryte av at han vil fjerne likskap for loven og innføre stavnsband i Noreg.

Stoltenberg seier til VG:

– Regjeringen vil blant annet foreslå at asylsøkere som begår kriminalitet i åpne rusmiljøer i de store byene, skal kunne pålegges et bestemt oppholdssted andre steder i landet. Hvis et slikt pålegg ikke etterleves av asylsøkeren, så ligger det i vårt forslag en mulighet for fengsling etter utlendingsloven mens saken er til behandling, sier statsministeren.

Med atterhald i at eg ikkje har lese framlegget, og at eg har ein mistanke om at Stoltenberg gjekk vel langt i denne saka fordi han av ein eller anna grunn trur han skal vinne røyster på framandfiendtlegheit, så oppfattar eg dette som grunnleggande illiberalt. Vi ville aldri funne på ein lov som seier at ein person som har gjort eit brotsverk som ikkje er ille nok til at det kvalifiserer til fengsel likevel skulle kunne forvisast til andre delar av landet og måtte vere der i ein lengre periode med meldeplikt dersom denne loven kunne ramma oss vanlege folk.

No meiner eg Arbeidarpartiet sitt jag etter røystene til Framstegspartiet tar til å gå vel langt. Nokre prinsipp må haldast høgt, eit av dei er likskap for loven. Stavnsband, altså at fattigfolk ikkje kunne flytte frå eit gods, har vi aldri hatt i Noreg. Danmark avskaffa dei siste restane av det i 1800. Det er ganske ille når vi kanskje er i ferd med å innføre ei liknande ordning i Noreg i 2011.

Eg meiner at anten er lovbrotet ille nok til at vi straffar med fengsel, eller så er det ikkje det. Det kan ikkje gjelde ein lov for nokre av oss og ein annan lov for andre av oss.

Det å ta Frp sine veljarar gjennom å bli som Frp er ikkje ein siger – i beste fall ein pyrrhossiger.

 

Men, på den positive sida i dagens nyheitsbilete. Kristin Halvorsen set foten ned og tillet ikkje Høgre å innføre karakterar i sjuande klasse.

 

Oppdatering klokka 1100 01.06.11:

Etter å ha høyrt justisministeren i spørretimen i dag så har opphissinga lagt seg litt. Kanskje Stoltenberg berre tok litt for mykje Möllers tran?

Justisministeren i spørretimen 01.06.11

4 Replies to “Likskap for loven?”

  1. Selvfølgelig er det ikke likhet for loven mellom asylsøkere som ikke har opphold og de som har opphold i landet. Folk med opphold blir aldri intervjuet for å finne bakgrunn. De blir aldri stuet sammen på mottak. De blir aldri sendt ut av landet om de ljuger eller begår kriminalitet.

    Det er først når man har opphold og innvilget søknaden sin at prinsippet om likhet for loven slår inn.

    Så – utgangspunktet ditt bør tenkes litt igjennom

  2. Leger må få skrive ut heroin til eldre misbrukere, fram til en sånn ordning er lovmessig på plass må de få skrive ut Dolcontin. De fleste av de tyngre misbrukerne selger for å finansiere eget forbruk så veldig mye av rekrutteringen vil forsvinne. Mennesker med store problemer vil uansett søke seg til sterke rusmidler som sprit og opiater, men at de er politiet sitt problem er mildt sagt idiotisk og uhensiktsmessig.                                   Når det gjelder cannabis så er det udemokratisk at det er forbudt, eller et eksempel på at demokratiet ikke fungerer da det er nokså bred enighet i medisinske og omtrent alle andre fagmiljøer, samt de fleste menneskene i Vesten at cannabis burde kontrolleres og selges omtrent på samme måte som alkohol. Kun da kan man få kontroll på bruken med forskning og opplysning, man får kultur på det på samme måte som med alkohol. Problemet er at at narkotikaproblematikken og virkemidlene mot den er gjennomsyret av moralisme og hykleri. Krigen mot narkotika har et utspring fra at Nixon ble irritert på de som demonstrerte mot Vietnam krigen, og galskapen har galoppert hånd i hånd med moralister og lobbyister fra legemiddelprodusentene. Litt rart er det at nesten ingen politikere i USA eller Europa fronter en sak som har så bred støtte i befolkningen, men når USA snur av pragmatiske årsaker følger nok resten etter. Et eksempel der krigen står på som verst er Mexico. For få år siden var Mexico det latinamerikanske håpet, mens nå har Mexico mistet fullstendig kontroll over landet der de kriminelle har 10 ganger mer våpen og penger enn staten og hæren tilsammen. 

    1. Før asylsøkerne var i flertall som selgere ved Akerselva var det ungdom som sto for salget; ungdom er farligere enn asylsøkere. Det var mye mer voldtekt og ran når de sto der og solgte.. Pluss at ungdommen ikke er redd for å bli tatt.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.