Uetisk av Eidsmo

Kanskje er det slik at dei som trivst på arbeidsplassen og har lågt fråver? Foto: Håvard Fossli

Eg reknar det som uetisk å seie at andre har dårleg moral, særleg når du har lite å støtte deg til av faktisk kunnskap.

Nordlys skriv: Arne Eidsmo mener deler av det [sjukefråver] skyldes dårlig arbeidsmoral.

Dette blir ikkje underbygd i artikkelen. Derimot viser eit par raske nettsøk fleire interessante ting. Sist gong vi diskuterte sjukefråver og moral her i landet var i 2009, delvis basert på eit utspel frå Frp. Så fort kan ei sanning feste seg, men det er vel ikkje rart at den gamle NHO-direktøren går Høgre og Frp sitt ærend no i valkampen i eit åtak på rettane til arbeidstakarane. For først kjem påstanden om umoral, deretter kjem krav om kutt i sjukelønna.

La oss ta ein titt på fakta i denne saka. Punkt ein, det er det legemeldte fråveret som aukar — ikkje det eigenmeldte (Her er SSB-saka som starta det heile). Det motsette av kva ein skulle tru om det var dårleg moral ute og gjekk. Så kan vi tru kva vil vil om legane sin moral, men eg tviler på at dei er meir slepphendte i Troms enn ellers i landet.

Punkt to, sjukefråveret er nesten like høgt i Nordland som i Troms. I 2005 hadde Nordland den høgaste arbeidsmoralen i landet. Høg moral leier ikkje til lågt fråver.

Då kan vi altså slå fast at det er stor sannsynlegheitsovervekt for at Eidsmo taler mot kjente fakta, og at han veit at han gjer det. Det gjer utsegnene hans djupt uetiske og politiske på vegne av høgresida.

Kva veit vi om kva som leier til fråver. Dårleg trivsel og dårlege sjefar kan føre til sjukdom og fråver hos dei tilsette. Kanskje bør den gamle NHO-direktøren feie for eiga dør?

I SV meiner vi at kommunen som arbeidsgjevar kan bli mykje flinkare til å få ned sjukefråveret og auke trivselen på dei kommunale arbeidsplassane. Først og fremst bør nok grunnbemanninga opp mange stader, i tillegg har vi utarbeid ein arbeidsgjevargaranti som vil vere rettsnora til SV i kommuestyra. Der står det:

 1. Vi skal arbeide for at alle kommunalt ansatte som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger
 2. Vi skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping
 3. Vi skal si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
 4. Velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper
 5. Vi skal arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum
 6. Vi skal arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen
 7. Vi skal arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat.
 8. Vi skal arbeide for likelønn i kommuner og fylkeskommuner, blant annet gjennom å foreslå forpliktende planer for likelønn
 9. Vi skal samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte
 10. Vi skal arbeide for at all vikarbruk i kommunen gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler
 11. Vi skal arbeide for forsøk med sekstimersdagen

Ein litt annan politikk enn det Høgre, Frp og gamle NHO-direktørar står for.

4 Replies to “Uetisk av Eidsmo”

 1. Jeg har tidligere tatt en dag i ny og ne fordi jeg følte meg sliten, men ikke var syk, jeg. 
  Jeg har venner som har gjort det samme.
  Jeg har en venn som ledet en arbeidsplass der folk spurte «Hvor mange 3 dagers har jeg igjen?».

  Når jeg, men mitt lille nettverk opplever dette så kan det jo selvfølgelig være slik at jeg er den eneste som har et netverk som er slik i Norge. 
  Ellers så kan det være andre. 

  At du prøver å si at det ikke fins vet jeg av egen erfaring bare er tull.
  Å kritisere å snakke om det er derfor helt feil av deg. 

  Så til listen din : 
  1. Dette blir dyrt og vil gå ut over kvalitet. Sett at et pleiehjem trenger mest folk når det er frokost og middagsserveringer, men det ikke er så mye å gjøre for kjøkkenpersonalet innimellom. Skal de da kunne sitte å drikke kaffe å skravle på full lønn ? Er det slik SV vil bruke helsepengene ?

  2. Sosial dumping er ikke lov og ingen jobber for det.

  3. Dere stemte selv for barnehageforliket som innebar stor satsing på private barnehager i kommunene. Dere sier dere er for og gjør noe helt annet.

  4. Færre tilbydere, bedre tjenester ? 

  5. … noe som vil gjøre det vanskeligere for folk som har vært utenfor arbeidslivet å komme tilbake.

  6. Dialog er bra – ingen er mot det. Kanskje bortsett fra LO som ikke vil snakke med FRP. ( FRP vil snakke med dem )

  7. Varsling er et problem. Det er stort sett i sykehussektor og militæret det har vist seg. Det er statlig og SV sitter i flertallsregjering og har gjort det i 6 år. Hvorfor snakke om det? Hvorfor ikke bare gjøre noe ?

  8. Det er aldri godt å vite hva likelønn er. Det begynte med lik lønn for likt arbeid. Så mener noen lik lønn for lik utdannelse. Og noen med lik lønn for lik utdannelseslengde. Likelønn høres bra ut, men ingen vet hva det er.

  9. Etterutdanning er bra – ingen er mot det. 

  10. Alle skal følge loven.

  11. Dere er i regjering, det er bare å sette i gang. Ikke snakk – gjør noe!

  1. Hei

   Det eg skriv og som og Eidsmo uttaler seg om er det legemeldte sjukefråveret, ikkje det eigenmeldte. Det er og slik at det eigenmeldte fråveret er ganske stabilt. Det blir derfor ei feil samanlikning du gjer.

   Så til kommentarane dine på lista

   1. Det vil bli ei utfordring å få turnus til å gå opp. Men det vil alltid vere arbeids som trengst å gjerast, trur ikkje du skal vere redd for at folk blir sittande å drikek kaffe

   2. Men det skjer til stadigheit likevel, no sist med fleire døme frå fiskeindustrien

   3. Det gjorde vi, og eg er glad for at vi har fått meir eller mindre full barnehagedekning

   4. Skjønner ikkje

   5. Usamd, trur og usikker tilknytting til arbeidslivet er med på å skape uføre og sjukdom

   7. Vi gjer vårt her lokalt

   1. Så artig du svarte – og så fort!

    Du skriver om arbeidsmoral og den starter hjemme. Om jeg og andre bekjente har utnyttet systemet så er det en indikasjon på moralen. 
    Når det gjelder å hjemme seg bak legers taushetsplikt så kan du skrive egentlig hva du vil. Det lar seg pga den plikten ikke kontrollere. 

    1. Det er mye som skal gjøres. Men, om en kjøkkenarbeider blir satt til pleiejobber eller renholdsjobber så tror jeg kanskje de som er i de stillingene ville reagert. Er du ikke enig?
    I såfall – skal de da avlønnes som kjøkkenarbiedere eller som fagpersonell i f.eks. pleie eller som ufaglærte i de jobbene de da får på si ?
    Poenget er: Det er en grunn til at systemet er slik det er i dag. Selv LOs bestevenn AP ser at dette ikke kommer til å gå. 

    2. Ja – man kan vedta lover, men ikke vedta at ingen kan bryte dem. Det er kanskje derfor vi har lover. Politiet skal inn når lovbrudd skjer. 

    3. Hvorfor er dere da mot at de private hjelper til å løse samfunnsoppgaver ?

    4. Om dere tar bort muligheten for private å starte sitt eget firma i omsorgssektoren så blir det færre som jobber med det. Og da blir det jo dårligere tilbud.
    Ei tante er godt vant og har god råd. Hun er ganske dement og orket ikke det kommunale tilbudet. Det kom fremmende mennesker inn i leiligheten hele tiden og hun ble redd. Og slik er det med kommunalt – de gjør jobben – men det er forskjellige mennesker hele tiden. Og – de er på klokke og kan ikke ta en kaffe og være litt hyggelige.
    Familien tok kontakt med en privat aktør. Nå er det fast 3 forskjellige personer som kommer og de til og med overnatter for å sørge for at hun er trygg. 
    Dette fører til : Folk har jobb og tjener penger og betaler skatt og det fører til at hun som trenger pleie føler seg trygg og har det mye bedre.
    Hva er så galt med dette ? Hvorfor vil dere at tanta mi skal måtte presses på et system hun ikke vil ha ?

    5. Jeg er nå grunder og tar ikke noen 3 dagers lenger. Men, jeg vet at om jeg skal ansette noen så ansetter jeg ikke et menneske på heltid som har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Kanskje på sikt, men ikke med en gang. 
    Grunnen er at det er så sterkt stillingsværn i Norge at jeg ikke kan kvitte meg med den ansatte om personen ikke kan gjøre jobben sin eller er for syk. 
    Jeg vil rett og slett gå konkurs om det skjer. Og da lar jeg heller være. 

    7. Lokalt er bra, men i de statlige sektorer som militære og sykehus så fins det ikke noe lokalt område. 

    1. Du skriv: Det er mye som skal gjøres. Men, om en kjøkkenarbeider blir satt til pleiejobber eller renholdsjobber så tror jeg kanskje de som er i de stillingene ville reagert. Er du ikke enig?

     Jo

     Du skriv: Hvorfor er dere da mot at de private hjelper til å løse samfunnsoppgaver ?

     Vi er ikkje mot private ideelle organisasjonar, familieeigde barnehagar etc. Vi er mot at samfunnet sine ressursar skal gå med til å skape profitt for private framfor gode tenester for oss alle.

     Eg er ikkje mot at folk skal kunne kjøpe seg tilleggstenester. Men basisen, skal vere tilgjengeleg for alle. Eg trur at om vi tillet at mange kjøper tenester av andre vil og presset komme for skattelettar og dermed får det offentlege mindre rom til å tilby gode tenester

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.