Ingen vil kneble debatten

La meg starte med å slå fast to ting. Frp har ikkje ansvaret eller skulda for terroraksjonane mot regjeringskvartalet og mot Utøya. Men Frp er heller ikkje eit offer i denne saka.

Det slår ikkje feil, kvar gong Frp blir pressa prøver dei å framstå som eit offer, slik at vi skal synst synd på dei. Det er det ingen grunn til. Det er ingen som prøver å kneble debatten. Det er ingen som forbyr Frp å seie akkurat kva dei vil. Derimot trur eg mange i Frp føler eit ubehag med det dei sjølv har sagt og framleis meiner. Det ubehaget prøver dei å gje andre skulda for.

Her i Tromsø har Frps andrekandidat sagt til Nordlys i dag :

Nå er det tid for en viss anger og ruelse i Frp, over utsagn som er kommet derfra. I går hadde stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde et innlegg i Aftenposten, der han beklaget en del av egen språkbruk i innvandringsdebatten. Men Kanestrøm angrer ingenting. – Hvorfor skulle jeg det? Vi siterte bare fra partiets program. Der står det at vi verken ønsker moske, mer innvandring eller tigging og at vi vil ha en trygg by.

Kanskje problemet nettopp er partiet sitt program?

Kanestrøm sine uttalelsar føyer seg inn i rekka av fleire frå framtredande Frp’arar i dag. Så mange at det kan verke som ein planlagt strategi.

Det er og klart at Frp sine meiningar ikkje har endra seg, og at dei framleis står for dei. Til Dagbladet seier stortingsrepresentan Jørund Rytman:

– Politikken står fast og vi har de samme utfordringene som før. Det gjelder både innen skattepolitikk, justispolitikk, innvandring, integrering og på andre områder

Og, kommentarane under artikkelen er berre til å bli lei seg av.

Det kan og vere verd å nemne at Frps Christian Tybring Gjedde hadde eit foredrag for document.no i Oslo millitære samfunn. Der sa han i fjor i følgje VG:

I et foredrag i Oslo militære samfund sammenlignet lederen av Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde, islam med nazismen. – Men jeg tror det er verre enn på 30-tallet, sa Tybring-Gjedde.

Framstegspartiet må tåle å møte motstand når dei framfører slike argument, dei må tåle at vi er sterkt usamde med dei. Det at vi er usamde og argumenterer mot, betyr ikkje at Frp er knebla. Ytringsfridom er at meiningar skal brytast mot kvarandre, ikkje at dei skal få stå uimotsagte.

Eg meiner at Noreg må vere eit fleirkulturelt samfunn, med plass til folk med ulik kultur, ulik religion, ulik etnisitet og ulike meiningar. Då kan vi ikkje gje ei gruppa skulda for det som er galt. Då kan vi ikkje møte det som er framandt med redsel.

Vi må møte dei som er annleis enn oss med forsøk på å forstå. Men det at vi forstår betyr ikkje å vere samde. Eg vil kjempe hardt for eit samfunn med likestilling mellom kjønna og med små økonomiske ulikeheiter. Eg vil ha eit samfunn der alle kan streve etter å skape seg eit godt liv, kvar etter sin skikk så lenge det ikkje går på bekostning av andre.

I eit slikt samfunn trur eg folk blri lykkelege, i eit slikt samfunn vil eg bu, og for å behalde å utvikle det norske samfunnet slik er eg med i politikken.

11 Replies to “Ingen vil kneble debatten”

 1. Jeg velgerer  å kalle en spade for en spade å si at FrP må ta noe av avansert for hva som skjedde, ja den jævelen kan ikke si fra seg ansvaret for masaikrigeren han gjorde men, FrP sin ordbruk og meninger om mennesker i Norge er ikke akseptabel. Jeg snakker ikke med medlemmer av FrP på grunn av at FrP er og blir et rasistisk parti uansett hvordan man vrir å venner på det… Man kan være «politisk korrekt» å være snill med dem, men da er man en del av problemet!

  1. usamd med deg Simon. Det må vere lov å vere innvandringskritisk og ha det eg oppfattar som rare og forkastelege meiningar om innvandrarar i Noreg. Så får vi heller argumentere mot dei som best vi kan. Og, eg er overtydd om at vi vinn dei debattane.

 2. Og kan dere se forskjell mellom nazismen og islam? Hvis ja, lage en liste av forskjellene..så lager jeg en annen liste over likhetene. 

   1. Hvorfor?? Fordi SVer for å forsvare islam, kaller alle de som avviser den dødens ideologi for nazister. Jeg venter fra dere mere en et spørsmål….

    1. Eg forsvarer ikkje islam, men om naudsynt skal eg forsvare folk sin rett til å vere muslimar, akkurat som eg vil forsvare folk sin rett til å vere kristne. Og, at eg reknar med at andre vil forsvare min rett til å ikkje tru på nokon gud.

     1. Du prøver å virker humanist. Det er du ikke. Du er en ufølsom hykler. En moralsk medvirker i alle grusomheter begått av muslimer rundt i verden. Og når noen sier at muslimer begår folkrensing der de har militære makt, kaller dere disse for nazister. Så for dere , får ikke  nazister  lov å være nazi, mens muslimer som i dag begår folkmord, kjemper dere for sin rett til å være muslimer..hva er deres logisk i dette??

     2. Ja ja! Jeg kjenner dette.  Er ikke deres egen metode å kalle alle islam motstandere for nazister? Tror du at deres metode  er høflig ?. I vente tid, klarer ikke du, og resten av såkalte humanister, å svare til et enkelt spørsmål.  Nemlig vise meg noe forskjell mellom deres muslimske allierte og nazister..det er kun dette som kom fram her.

 3. Hvorfor prøver dere ikke å få fram at Norge har stoppet uten innvandrere. Hvem driver transportnæringen, kjører bussene, kjører drosjene, og hvem holder sykehjemmene i gang. Det er innvandrerne. hvorfor snakker dere om muslimer som religion istedet for å påpeke hva innvandrerne tilfører landet. Dette fører til at FRP kan fortsette hetsingen mot innvandrere.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.