Kva er det Høgre og FrP ikkje vil ha?

Hovudinngangen på Langnes skole
Kan det vere denne Høgre ikkje vil ha?

Høgresida i politikken i Tromsø klager mykje. Dei klager på nesten alt i Tromsøsamfunnet, mens eg veit at det er mykje bra i Tromsø, men sjølvsagt og ting som kan bli betre. Det som kanskje forundrar meg mest er at høgresida klager på at vi har investert i skolar og barnehagar i Tromsø.

Derfor spør eg Høgre og Frp: Kva for ein skole er det de ikkje ville bygge eller ikkje ville pusse opp?

Kva for ein barnehage meiner Høgre og Frp er overflødig?

I SV meiner vi det er rett og naudsynt å investere i framtida. Vi vil halde fram med å pusse opp skolar, vi vil halde fram med å bygge barnehagar. Og vi vil bygge ny sjukeheim.

Når Frp og Høgre ikkje vil at kommunen skal låne meir, er det barnehagar, skolar eller sjukeheim som skal kuttast?

3 Replies to “Kva er det Høgre og FrP ikkje vil ha?”

  1. Eg er ikkje så bekymra for gjelda så lenge kommunen veks slik at vi blir fleire som skal vere med å betale. Det hadde vore ei kjempeutfordring om vi ikkje makta trekke til oss fleire innbyggarar.

   Og, kva er alternativet? Å tilby dårlege skolar eller å ikkje ha barnehagar?

 1. Det å ta opp gjeld til investering i infrastruktur kan ofte være en god ide.
  Låne til veinett, kloakknett, strømnett, skolebygg osv kan være en gode ide, fordi det genererer penger tilbake. 

  Det å låne til forbruk er derimot en veldig dårlig ide. Det baserer seg på vekst inn i skyene, og er det noe vi vet så er det at ting går opp og ned her i verden. Ved å låne til forbruk sitter man igjen med ingen ting håndfast etter årsslutt. Jo, de eldre har hatt et fint år, men så er det året over og man må låne mer. Prinsippet er i utgangspunktet ganske likt Hellas. De har bevilget seg sosiale goder som de ikke hadde råd til. For å få det til så har de derfor lånt. Når man da ikke kan låne mer så blir det store kutt og fortvilelse.

  Når du spør hva som skal kuttes så er det dine utsagn ut fra ditt ståsted.
  Går det an å gjøre ting annerledes i stedet for å kutte? F.eks. går det an å satse på at eldre skal bo hjemme lenger i stedet for å ta sykehjemsplasser? Investere i døråpnere, sikkerhetsutstyr på strykehjern og varmeplater, håndtak ved dusj osv for at de eldre skal klare seg lenger hjemme?

  De eldre liker seg jo best hjemme. Og, ved slike tilbud får de det de vil. Og, man sparer offentlige utgifter på sykehjem.

  Dette er bare et eksempel.

  Hvorfor mener du at man absolutt må kutte i skoler og barnehager?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.