Vi tar bussen inn i framtida

Stem SV, og få bussen til 10 kroner. Foto: Krister Brandser/Wikimedia Commons

Tromsø SV vil at bussen skal koste ti kroner, og vi vil at bussen skal gå oftare. Vi vil dette fordi det er bra for miljøet og fordi det er god velferdspolitikk.

Omtrent ein tredjedel av innbyggarane i Tromsø har ikkje tilgang til bil, dei har og rett på god kommunikasjon.

For å få dette til meiner SV at det er rett å innføre vegprising. Dette vil saman med auka tilskott frå staten om vi innfører det tilføre oss rundt 200 millionar i året som vi kan bruke på betre vegar, sykkelvegar og billigare og betre buss.

SV er det einaste partiet i kommunestyret som tar denne utfordringa på alvor.

Ein stemme på SV er ein stemme på eit miljø utan svevestøv, ein stemme på eit betre kommunikasjonstilbod, ein stemme mot klimaendringar, ein stemme for gode velferdstilbod.

2 Replies to “Vi tar bussen inn i framtida”

  1. God og interessant sak. Jeg må innrømme at jeg har vært skeptisk. Vi er en familie med tre barn, bosatt på Kvaløya. Jeg skulle gjerne tatt bussen mer, men det blir for upraktisk. Med barn som skal leveres i barnehage og på skole blir det til at vi tar bilen. Noe annet er helt uaktuelt. Særlig siden bybussen snur på Storelva snuplass, til tross for at det er flere store boligfelt med stor andel barnefamilier på strekningen mellom Storelva snuplass og Eide. Jeg har lenge ment at bybussen bør gå til Eide handel, som vel også er hvor bygrensa er definert? Nå har jeg hørt rykter om at dette er en endring som er på vei? Jeg håper inderlig det!

    Men altså, poenger er at det ikke må bli urimelig dyrt med veiprising for dem som av praktiske årsaker føler at de må bruke bilen. Den dagen ungene er så store at de kan gå til og fra skolen selv skal jeg med glede bruke bussen mer. Jeg ser på det som ren luksus å kunne sitte på bussen med nesen i en bok eller en lydbok på øret, istedet for å stange i kø bortover Kvaløysletta. Jeg håper derfor at dere finner gode rabattordninger, slik Ingrid Kielland tok til orde for i dagens Nordlys.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.