hilmarsen

Øyvind Hilmarsen har lagt fram eit budsjett der det blir kutta hardast i tilbod til dei svakaste. Foto: Høyre

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.