oljesand

Oljesandutvinning i Canada medfører enorme utslepp av klimagassar. Vi treng ikkje drive med slikt. Foto: sbamueller/Flickr

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.