Islam, kristendom eller religion?

Per Willy Amundsen har ein interessant kronikk i Aftenposten i dag. Han skriv at han er kritisk til islam fordi islam ikkje har gått gjennom ein reformasjon og opna for ei vitskapleg utvikling. Så kan ein jo ha det artig med at Frp hald seg med den uvitskaplege meininga at det ikkje finst menneskeskapte klimaendringar, men det får vere til ein annan gong.

Amundsen held fram dette som kjerna i debatten:

Problemet med islam er ikke primært terrorisme og selvmordsbombere, selv om det er skremmende nok i seg selv. Problemet er hvordan islam brukes som en ideologi, juridisk og politisk. Slik endres fundamentale forutsetninger for å videreføre vår samfunnsmodell gjennom en altfor rask innvandring, som integreringstiltak ikke klarer å løse, grunnet en manglende bevissthet fra politisk hold.

Eg hadde vore samd med Amundsens første og andre setning, i alle fall i grove trekk, om han hadde bytta ut islam med religion i avsnittet over. Men dersom vi ser vidare på det Amundsen skriv så er det viktig at vi har ein del fakta i botn. Mellom anna er det viktig å vite at innvandringa frå kristne land er større enn innvandringa frå muslimske land. Det skulle bety at det er lite som tyder på at muslimane er i ferd med å ta over Noreg.

Ein saudiarabisk moske
Religion er problematisk, sjølv om arkitekturen kan vere strålande. Denne moskeen er frå Jeddah i Saudi-Arabia. Utfordringa er å unngå at religion får dominere og legge grunnlaget for den politiske debatten. Foto: Wikipedia Commons/User:Laitche
Det er eit kjempeproblem når religiøse argument blir dei viktigaste i ein politisk debatt. Men dette er ikkje ein situasjon som er eineståande i islamske land. Ein treng ikkje følgje amerikansk politisk debatt med meir ein eit halvt auge for å forstå at situasjonen i USA, i stor grad, er nettopp at religiøse argument utan vitskapleg forankring blir grunnleggande i den politiske debatten. Dette gjeld moralske og etiske spørsmål som abort og homofili, men og på område som vitskapen har gjeve hos klåre svar på. Eit godt døme er debatten om evolusjon kontra kreasjonisme. Evolusjon er kanskje ein av dei vitskaplege teoriane som har høgast sannsynlegheit for å vere rett, men blir likevel avvist av mange kristne og andre religiøse fordi det strir mot deira forståing av Bibelen, Koranen eller andre trusvedkjenningar. Det må vere ein gud som har skapt oss, blir det hevda

Det er dessverre ikkje berre i USA kristendomen legg store delar av grunnlaget for den politiske debatten. Dersom vi tar ein titt på kristne land i Afrika opplever vi mykje av det same, spesielt knytt opp mot homofili. Store delar av den anglikanske kyrkja i Afrika ønsker å bryte med erkebiskopen i Canterbury fordi han er for liberal i homofilispørsmålet.

I Europa og Noreg har vi heldigvis ein snill og ganske så ufarleg kristendom. Men vi skal ikkje mange år attende før vi tydeleg ser i Noreg og at kristendomen og religiøse argument var førande i den politiske debatten, til dømes om ytringsfridom. Både Bjørneboe og Mykle opplevde dette.

Utfordringa er ikkje islam eller kristendom, men religion.

Svært interessant blir kronikken til når Amundsen koplar islam og økonomi. Amundsen skriv:

For: Se deg litt rundt i verden. Hvorfor tilhører majoriteten av landene i den muslimske verden, på tross av sine mange naturressurser og rikdommer, likevel det vi betegner som utviklingsland?

Det er mange svar på dette spørsmålet og kanskje er det og ei lita samankopling mellom økonomisk utvikling og kulturen i landa. Men vi skal og huske at den økonomiske framgangen i Europa, utviklinga av våpen og banksystem som la grunnlaget for den europeiske dominansen av verda oppstod lenge før renessansen, før protestantismen, lenge før “fornuften triumferte og vi endelig kunne frigjøre oss fra pave- og kirkemakt”. Då er det ikkje usannsynleg at vi må leite bak islam og kristendom for å finne svaret på korfor vi har fått den økonomiske utviklinga i verda som vi har. Det er andre og mykje meir fundametale krefter som har påverka den økonomiske utviklinga i verda. Eg vil rå Amundsen til å lese litt Marx og boka “Guns, Germs, and Steel” av Jared Diamond som nettopp kom ut på norsk. Geografi, naturressursar, plantemateriale og klimaendringar er nok viktigare faktorar enn islam.

Det Amundsen skal ha er at kronikken er eit godt skrive og intellektualisert forsvar for Frp sin menneskefiendlege innvandringspolitikk. Ikkje meir, ikkje mindre.

For øvrig er eg samd med desse fyndorda frå Amundsen:

Ta dette innover deg, uansett religion: islam og kristendommen i sine fundamentalistiske råversjoner, er alltid uhyggelige. Opp gjennom historien er begge kjennetegnet med krig, vold og hat.

13 Replies to “Islam, kristendom eller religion?”

 1. I Norge er det ikke kristendommen som legger føringer for debatten, men Ap-dommen. Utøvere av denne religionen er svært fundamentalistiske og ønsker å undertrykke de fakta og ideer som ikke passer til sin religion.  

 2. Fint at du reagerer så fort og klart, for artikkelen til Amundsen som eg las i Aftenposten i dag tidleg, er forførande og godt skrive.
  Ps. Du har ein trykkfeil i 4. avsnitt – det står `hos`, men det skal stå `oss`.

 3. Amundsens artikkel er velskrevet og tilsynelatende balansert. Problemet er at den bygger på påstander uten dokumentasjon. Han bygger på og forsterker en forestilling om hvordan islam er, ikke på fakta.

  1. Noko av problemet er – som det alltid er frå den kanten – den valdsame generaliseringa. Det er stor skilnad mellom Tyrkia eller Indonesia på den eine sida og Iran eller Saudi Arabia på den andre sida. For ikkje å snakke om skilnadane innad i alle desse landa

   1. Ja egentlig gjør PWA samme feil som du akkurat gjorde: Å legge til grunn at regime er styrt av landets religion – denne forutsetningen gjør han selvfølgelig bare når det gjelder islam. Var Franco en diktator eller var han en KATOLSK diktator? Og Mussolini?

    Kronikken ser veldig tilforlatelig ut, men er full av uholdbare og halvfordøyde resonnement.

 4. Dette slår jo ikke feil, hver gang FrP ramler på meningsmålingene, kommer det en eller annen halvgammel mann og sier at muslimene er farlig. Slik sett er Amundsens kronikk så forutsigbar at jeg ville blitt mer overrasket om den ikke hadde kommet. Men takk for et godt tilsvar.

  «I Europa og Noreg har vi heldigvis ein snill og ganske så ufarleg kristendom», skriver du. Jeg er nok redd for at det er veldig mye ekstremisme her også, men ekstremistene har vært her så lenge at de er flinke til å vite når de ikke skal ytre seg.

  Så jeg er også skeptisk til religion generelt og ekstremister spesielt. Det tror jeg egentlig at Per Willy også er, hvis du går ham nærme nok, men det er muslimskrekk det er FrP-velgere å hente på. Slik sett er jeg ikke så opphisset over kronikken.

  Det jeg imidlertid merker meg, og det som skremmer meg mest, er at i dette innlegget fra en av de fremste politikerne i et parti som tar mål av seg til å styre landet, er det egentlig ikke noe politisk budskap. Han peker ikke på noen vei mot et bedre samfunn, han sier ikke om han mener vi må fjerne religionsfriheten, om vi må kreve konvertering av innvandrere eller noe som helst. Han sier at han er redd for (eller penere: «kritisk til») Islam, og at han mener det er grunn til være redd for Islam.

  Dette er å spre hat. Parallellene til det åpenbare vil bare avlede debatten. Jeg takker alle som finner styrke til å argumentere mot slikt med saklige argumenter og fakta!

 5. Du kan godt ha det moro med at FRP har vært skeptiske til klimaforskerne. 
  For kun et par uker siden kom forskerne og sa at kull var et langt bedre energialternativ enn man til nå hadde trodd og at gass er værre.
  Dette viser hvor mye vi egentlig kan. Det som er fy fy en dag blir fint det neste og det som er bra en dag er fy fy en annen dag.
  Jeg syns at slik vingling tyder på at man vet veldig lite og da er smart å være skeptisk og åpen og dumt å stålsette seg.

  Du skriver at det er større innvandring fra krisnte land enn innvandring av muslimer.
  Det er da ikke noe argument. Spør deg selv – om det var motsatt – ville du da brukt argumentet ?
  Og, når kristne kommer til muslimske land så oppfører de seg etter hvordan det er der. Hvite kristne jenter pakker seg inn med skaut og dekker seg til der det er praktisert for eksempel.
  De kommer ikke å sier at de føler seg krenket av å måtte dekke seg til eller krenket av deres religion. Hehe, det ville vært litt av et syn!

  Når det gjelder at muslimene kan komme til å overta Norge så syns jeg argumentene mot er litt for naive og avfeiende før man går inn i materien.
  Nederland blir første land i Europa med muslimsk flertall. Og det skjer alt neste år iflg beregninger. Nederland er bare litt syd for oss. 
  Hva er det som gjør at de er så forskjellige. Vi snakker ikke om 2012 i Norge. Men – å avfeie at det kan skje bør følges opp med argumenter!
  Et annet eksempel er Oslo AP. Der gikk innvandrerne sammen i stemmegivingen i valget i høst. Resultat : 11 av 20 representanter er minioritet.
  Og – det er mye minioriteter i Oslo. Men – det er ikke over 50%! Et eksempel på hvordan minioriteter kan gå sammen om å kuppe makt.

  Det at man legger religiøse argument til grunn skjer i mange land. Men – poenget er at vi ikke ønsker det her!
  Hverken du eller jeg. Vi er sikkert sinna på kirken for deres holdning til homofile ansettelser osv. Ikke sant?

  Når det gjelder ditt historiske syn må jeg også arrestere deg. Hvem fant opp navigasjon, astrologi og begynnte med medisin?
  Det var muslimene. Men – siden den tid har tiden stått stille for dem. 
  Det er ikke til å komme fra at prestene har makta og de er livredde for endringer som kan føre til at de mister makta. 
  Derfor blir f.eks. parabolantenner forbudt i Iran. Man må stenge ute kunnskap for å beholde makta. 
  Amundsen har rett. Vi kan bare takke Martin Luther og Kong Henrik 8. (!!!) for den frihet vi har i dag. 
  Paven styrte Europa og da Kong Henrik 8. sa at «Her på øya er det jeg som er sjef» og verden ikke gikk til helvete (bokstavlig talt) så fant vi at staten lager reglene. Demokratisk. Ikke Paven.
  Og det er det som er vår styrke. Og det er det som er muslimske lands svakhet. De kan ikke ta det oppgjøret og fortsetter å gjøre som prestene sier.

  Spør deg selv om du ikke liker det jeg skriver : Når kom siste Nobelpris i matematikk til en som er fra muslimsk land ? Medisin? Økonomi?
  Hvor mange store produksjonsbedrifter kjenner du fra islamske land? Hvilke bilmerker? Hvile TV produsenter? Eller PC produsenter?
  Begynner du å se at det er et poeng?

  1. 1. Det har vore kjent lenge at partiklar (sot) i røyken frå kolkraftverk motverkar oppvarminga. Denne effekten går over etter ei stund, då kjem klimaendrinagne for fullt.

   2. Det er ikkje noko anna argument at innvandringa frå kristne land er større enn innvandringa frå muslimske land, men det viser at noreg ikkje er i ferd med å blir overent av hordar av skumle muslimar.

   3. Ergo tar du feil når du påstår at Noreg kjem til å bli muslimsk.

   4. Samd i at vi ikkje ønskjer religøse styring – uansett

   5. Islam har ei stolt historie for innovasjon, akkurat som Kina. Så stoppa det opp. Det betyr vel at religion ikkje kan vere den viktigaste grunnen til at det er slik?

   6. Eg er veldig glad for at vi har klart å avgrense religionen si makt i Noreg og store delar av Vest-Europa. Håper det skjer over heile verda. I kristne så vel som muslimske, buddhistiske, og hinduistiske land osb.

   7. Ta ein titt på Indonesia og Tyrkia så finn du bedrifter vi snart vil bli betre kjent med.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.