La olja ligge

Vi treng ikkje ta opp olja i Barentshavet no. Foto: Tim Thomsen

I dag vart vi møtt av nyheita om at Statoil har funne meir olje i Barentshavet. Det er ei gladmelding. Olje er viktig for energiforsyninga vår og det er eit viktig kjemikalie i mange typar industri. Men vi treng ikkje ta opp olja no – vi har råd til å vente.

 • Olja kjem ikkje til å bli verdilaus i overskueleg framtid. Det kan aksjane våre på internasjonale børsar bli.
 • Noreg treng ikkje pengane.
 • Derimot treng vi å flytte pengar, folk og kompetanse frå oljesektoren til andre industriar og over til investering i infrastruktur. Vi blir svært sårbare dersom vi berre har olja.
 • Vi står framfor store klimaendringar. Det er vår plikt å hjelpe til med å redusere utsleppa av klimagassar.
 • Den beste måten å redusere klimagassutsleppa på er ved å redusere utvinninga av olje. Det fører til høgare prisar, meir satsing på energieffektivitet og meir satsing på alternative energikjelder.

Klimaendringane er den største utfordringa verda har. Derfor må det ligge til grunn når vi skal ta stilling til oljeutvinning både på Skrugard og på det nye feltet.

Vi bør no bli samde om at vi ventar i 20 år før vi tar stilling til utvinning av denne olja i Barentshavet. Vi har råd til det, klimaet har godt av det, og vi treng ikkje pengane.

Alt taler for å vente.

OPPDATERT: Saka blir ikkje mindre viktig av at Statoil no meiner dei har knekt Barentshavkoden. Skal vi faktisk legge alle egga våre i ei korg?

2 Replies to “La olja ligge”

 1. Hei Pål.
  Jeg heter Håkon og er født i Drammen.
  Jeg bor i søndre Buskerud, 42 år og ugift.

  Jeg tror aldri jeg har sett et innlegg jeg er mer uenig i. På samtlige punkter!

  1. Om børsene går i null. Da er ingen ting verdt noe mer. Bankene er borte. Bedriftene er borte. Praktisk talt alle er arbeidsledige. Ikke bare i Norge – globalt!
  Og det er da vi skal selge olje? Når ingen har noe å betale med ?
  En annen ting du må ha i bakhodet : Det er Kristin Halvorsen som i sin tid besluttet å øke aksjeeksponeringen i oljefondet fra 40 til 60%. 
  Det er litt underlig at slike varsomhetsvisjoner kommer fra den kanten som du kommer med nå.
  Påstanden er altså feil. 

  2. Norge trenger ikke pengene? Det er også feil!
  Du skal bli pensjonist om ca 25 år, og det skal jeg også. 
  Demografiutviklingen tilsier at det blir færre og færre i jobb for hver fremtidig pensjonist. Altså : Færre skal betale for flere pensjonister.
  Det sier seg selv ikke går i lengden. Vi trenger altså pensjonspenger fra et sted for ikke å bli fatige. Og jeg vil gjerne se ditt alternativ til oljefondet.

  3. Flytte folk og kompetanse til andre industrier? Hvilke da?
  Bare i år legger Norske Skog ned resten av driften i Norge. 
  REC har lagt ned praktisk talt alt i Norge. 
  Kongsberg Automotive har lagt ned mye, og resten er på vei er det signalisert.
  Askeladden båter er på vei til Polen.
  Think miljøbiler er konk.
  Jotun satser utenfor landet. 
  Hydro satser utenfor landet.
  Det er ikke mange møbelprodusenter igjen.
  Ei heller er det ikke stort med skipsbygging heller. 
  Og rigger ? Det har vi slutta med.
  Oppdrett. Der er det stopp intill man kan få oppdrett på land. Og det er få kommuner viser det seg som liker utseendet og plassering på landfaste steder rett ved havgapet. 

  La meg spørre : Hva er «andre industrier» som vi skal dytte de tusener av oljerelaterte arbeidere hen?
  Jeg ser frem til svaret.
  Husk : Oljeindustrien står for tusener av hotellovernattinger. Tusener av resturantbesøk. Taxiturer. Helikoptertransport. Catering. Utleie av lokaler. Vedlikehold. Oppussing. Forskning. 
  Det er enormt mange som er i jobb pga oljen. Hvor vil du plassere dem?

  Du har rett i at vi er sårbare som bare har oljen.
  Men – den situasjonen er vi alt i. Vi har presset lønnskostnadene så høyt i Norge at vi ikke kan produsere noe her lenger. 
  Situasjonen blir bare enda værre om man tar bort oljen. Ikke bedre. 
  Og, det er ikke noe å annet å drive med som vi kan lykkes med. Bortsett fra våpen og fisk, da.
  Så – jeg gleder meg til ditt svar : Hva skal vi gjøre etter oljen?

  Infrastruktur? Har du sett at vi har de dårligste veiene i Europa? Selv Albania er bedre enn oss?
  Hvordan i himmelens navn skal vi klare å få de bedre med MINDRE penger til rådighet enn i dag?
  Kanskje du ikke mente veier? Tog?
  Vel – hvordan skal man klare SVs hjertebarn, lyntog, med mindre penger enn i dag?
  Igjen- jeg gleder meg til svar.

  4. Den beste måten å redusere klimautslipp er ikke vår olje og gass.
  Verden har sitt energibehov. Uansett om vi leverer energi eller ikke så er verdens energibehov der. 
  Det betyr at uten vår olje så må dette energibehovet dekkes på andre måter. 
  Vår olje er noe av den reneste typen som er funnet. Det betyr at man vil gå over til mer forurensende olje fra andre steder. 
  Videre vil det bety mer bruk at atomkraft og kull.
  Er det veien inn i fremtiden? Ikke kom å si at vi må bli flinke med vindmøller osv. Du skriver alt i #1 at oljen kommer til å være verdifull i lang tid fremover. 

  5. Det er nå vi har kunnskapen. Om vi venter i 20 år så vil folk ikke holde kunnskapen ved like. 
  De vil ikke huske, mange vil være pensjonister. Kunnskapen vil bli tapt. Og den er enormt verdifull. Å starte på nytt nå ville koste enorme pengesummer!
  Om vi i det hele tatt hadde gjort det. Slik som det gikk med rederiene da venstresiden i praksis avviklet Norge som skipsnasjon – slik går det her. 
  Det var Grekerne som den gang overtok skipsseilingen. Og – det kommer andre, som ikke har tatt 20 års pause, med kunnskap for å starte opp igjen da om 20 år som du sier.
  Vi gav fra oss skipsfarten. Og nå vil du gi fra oss oljekunnskapen. 
  Hvilket fremtidssyn du har!

  Det er med andre ord ikke noe logikk eller fornuft i å vente.

  Mvh
  Håkon

  1. Hei Håkon, beklager at det har tatt litt tid før du får svar. Eg skal ta det heile punktvis.

   1. Om børsane fell i null forsvinn verdien av aksjar og obligasjonar. Den verdien får vi ikkje tilbake, olja vil derimot gjenvinne verdien sin når økonomien kjem på fote. Totalt i null går det nok ikkje, men det er større sjanse for store tap på verdipapir enn på olja som ligg på botn av havet. Det er lenge sidan det var krakk i Haltenbanken. Forøvrig så er det vel statsobligasjonar som har hatt dei største problema i det siste, ikkje aksjar.

   2. Den største formuen vi har i landet er ikkje oljeformuen. Sjå grafen under her:

   Så lenge vi har arbeid skal vi greie å betale pensjonane. Arbeid er alltid utfordringa, og då kan vi ikkje gjere oss totalt avhengig av ein sektor.

   3. Eg har ikkje tenkt å fortelle kva for ein bransje vi skal satse på, men eg er heilt sikker på at ein av grunnane til at norsk industri slit er mangel på fagfolk og at dei må konkurrere med svært høge løner i oljesektoren. Potensialet er stort i mange sektorar i Noreg. Då trengst arbedsfolk, kompetanse og kapital. I dag forsvinn for mykje av dette inn i oljesektoren.

   Skal vi investere meir i infrastruktur må vi flytte investeringsmiddel frå oljesektoren og til andre sektorar. I år skal det investerast 200 milliardar i oljesektoren. Lat oss seie at vi halverer dette. Det vil frigjere kapital til investering i andre sektorar – også infrastruktur utan at vi fjerner oljesektoren, vi berre avgrensar veksten.

   4. Norsk olje har låge innhald av svovel og andre ting. CO2 er kopla til energiinnhaldet og er likt. Utvinning av norsk olje slepp ut 25 prosent meir CO2 enn det som skjer i Midt-Austen. (sjå denne: http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2192)

   5. Eg har aldri hevda at vi skal legge ned oljesektoren. Eg vil begrense veksten. Det vil likevel vere nok aktivitet til å halde oppe kompetansen.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.