Ivar_Aasen.jpg

Ivar Aasen sitt språk var eit frigjeringsprosjekt, her er han på Karl Johans gate, der dei dansk-norske embetsfolka regjerte. Foto: Carl Størmer, henta frå Nasjonalbiblioteket

Ivar Aasen på Karl Johans gate

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.