Jeg syns det er flott med den debatten som nå går. Det er meningsløst at man skal få egen karakter i nynorsk i skolen. Nå er den noen år siden jeg gikk på videregående. Men da hadde vi norsk 5 timer i uka. Av disse timene skulle vi altså få 3 karakterer. Som regel rakk man to prøver i løpet av et semester. Altså, var du uheldig om bomma på den ene, gikk karakteren rett vest. Jeg gjentar, meningsløst. Jeg kan heller ikke se verdien av at norske skoleelever skal lære seg to så like skriftspråk som bokmål og nynorsk. Selvsagt skal man ha fokus også på sidemål i skolen. Men at man skal kunne grammatikken til punkt og prikke i begge målformer har ingenting for seg. Poenger er å kunne lese begge, og det tror jeg alle evner uansett om man har bokmål eller nynorsk som hovedmål. Historien til begge målformene er også viktig, og bør selvsagt vektlegges i skolen. Men det er noe annet enn å lære å håndtere begge deler. Siden nynorsk er sidemål for flertallet av norske elever tror jeg dessverre dagens situasjon bare bidrar til negativt fokus på målformen. En endring vil være positiv for nynorsken, tror jeg.

Jeg blogget om samme tema i fjor:
http://livingersblogg.blogspot.com/2011/02/fjern-skriftlig-sidemal-i-skolen.html