istappar2

Istappar kan vere vakre, men foræderiske…

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.