Lykke til, Audun

I morgon startar landsmøtet til SV. Opptakta til landsmøtet har ikkje vore den aller beste. Det har vore diskusjonar om leiarvalet og det har vore skandalar. Det har vore lite…

Les meir Lykke til, Audun
Istappar kan vere vakre, men foræderiske...

Istappar og euro

No i desse dagar så heng det store istappar frå hustak, særleg frå hustak som er dårleg isolert. Istappar som trugar med å dette ned å skade oss alvorleg, sjølv…

Les meir Istappar og euro

End of content

Ingen fleire sider å laste