Det meste går galt

Det meste går galt for høgrebyrådet i Tromsø. Høgre, Frp og Venstre sørgjer for at

  • Ikkje blir det innfartsveg
  • Ikkje blir det asfalt
  • Ikkje blir det tid til varme hender i eldreomsorgen
  • Ikkje blir det blomster i parkane
  • Ikkje blir det opne idrettsanlegg

Derimot blir det fleire godt betalte heiltidspolitikarar

Kan det ha samanheng med politikken, tru? Næh..

 

2 Replies to “Det meste går galt”

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.