Øyvind Hilmarsen har lagt fram eit budsjett der det blir kutta hardast i tilbod til dei svakaste. Foto: Høyre

Småleg og unødvendig

Eg trur dei to orda som best samanfattar Høgre-, Venstre- og Frpbyrådet sitt framlegg til revidert budsjett er småleg og unødvendig. I morgon vedtar byrådet sitt forslag til revidert budsjett…

Les meir Småleg og unødvendig
Er den beste måten å stoppe narkotikaen på å gje bøndene eit alternativ til å dyrke opium? Biletet er frå ei lovleg avling i Tasmania. Foto Speedy_MSD/Flickr

Lovleg narkotika?

I dag er narkotika ulovleg i så godt som heile verda. Det er nokre unntak. Du kan tygge koka i Bolivia, røyke hasj i Nederland og Portugal. Du kan nok…

Les meir Lovleg narkotika?

End of content

Ingen fleire sider å laste