Tromsø – det blåblå utstillingsvindauget

Erna Solberg
Erna Solberg er ikkje sosialdemokrat. Foto: Høgre (dei har copyright på biletet, og derfor gjeld ikkje den generelle CC-lisensen for bloggen min på dette biletet)

Det er no litt over eit år til neste stortingsval. Meiningsmålingane tyder på at det er ein stor fare for at dei blå vinn makta i riket. Kva kan det føre til?

I den samanhengen kan det vere verd å ta ein titt på kva som skjer i Tromsø. Høgre, Venstre og Frp vann kommunevalet i Tromsø i fjor haust etter 12 år med raud-grønt styre. Dei innførte parlamentarisme i kommunen, noko som kostar oss 16 millionar i året. Og, dei starta med borgarleg politikk, naturleg nok.

Kva er situasjonen i Tromsø. To av parti som samarbeider har folk i leiinga som er sterkt ideologiske. Dei trur ærleg og oppriktig at marknaden løyser dei aller fleste oppgåver betre enn kva vi kan klare i fellesskap. Det siste partiet er mindre ideologisk opptatt av marknadsløysningar, men har ein allergi mot alt av bilavgifter.

Kva har vi sett frå dette byrådet det drøye halve året sidan dei kom til makta?

 • Dei har stoppa bygging av ny innfartsveg til Tromsø på grunn av den patologiske motstanden mot bompengar
 • Dei har kutta pengar til skolane og barnehagane
 • Dei ønskjer å gjere om alle barnehagane til as
 • Dei har lagt opp til ei valdsam utviding av skjenketidene
 • Nordlys har fått tilgang til et notat som viser at byrådet jobber med å åpne anbud på all kommunal drift.
 • Kutt i vedlikahald av offentlege fellesareal
 • Reklamefinasiering av bussskur
 • Innført såkalla «fritt» skoleval i grunnskolen

Vi skal sjølvsagt ikkje vere overraska over at høgrepartia fører høgrepolitikk. Det skulle vel eigentleg berre mangle. Men, dette viser med all tydelegheit at utsagnet “vi er alle sosialdemokratar” ikkje er sant. Dei politiske skiljelinene er der og i Tromsø har dei blitt tydelege. Dette viser og at snakket om at i kommunepolitikken betyr ikkje partia så mykje – det viktigaste er flinke folk er feil. Det er sjølvsagt bra med flinke folk, men hovudspørsmålet er kva dei er flinke til. Er dei flinke til å bygge fellesskap og velferd, eller flinke til å privatisere og konkurranseutsette?

Den lærdomen vi kan trekke frå det som no skjer i Tromsø er at Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande ikkje er sosialdemokratar. Dei meiner alvor med å konkurranseutsette, kutte i sjukeløn, innføre private skolar og gje arbeidsgjevaren meir makt over arbeidstakarane.

Så, bruk det blåblå utstillingsvindauget for kva det er verd framover. For underleg nok, gjev du høgrepartia makta så får du høgrepolitikk.

 

 

8 Replies to “Tromsø – det blåblå utstillingsvindauget”

 1. Tromsø – et utstillingsvindu

  Da den borrgerlige alliansen overtok det rødgrønne utstillingsvinduet var det tilgriset av en gjeldsøkning som hadde antatt enorme dimensjoner. På en drøy kommunestyreperiode hadde gjelden fordoblet seg. Den er snart på fem milliarder kroner.

  Det har vært bred enighet om innføringen av parlamentarismen. Det har sågar vært enkelte stemmer i SV som i det stille har mumlet om at de ønsket seg et sterkere folkestyre, på bekostning av det gamle rådmannsveldet. Du har jo selv hatt en rolle i et parlamentarisk styringssystem, selv om jeg innser at kanskje er ikke fylkeskommunen hverken stor nok som økonomi, eller bred nok som sammfunnsaktør, til å forsvare et parlamentarisk styringssystem.

  Husk nå da at kuttprosessen kommer av en tidloigere ubalanse i driften,
  og bortfall i utbytte på 48 millioner kroner fra Troms Kraft – et
  selskap som i svært mange år har vært politikerstyrt med fint flertall
  av rødgrønne beslutningstakere i styre og stell.

  Jeg tenkte jeg skulle svare kronologisk på påstandene i din (som vanlig godt formulerte og funderte) blogg.

  * Stopp av ny innfartsvei på grunn av patologisk motstand mot bompenger:
  – Den borgerlige alliansen kan godta bompenger når det gjelder en ny veiforbindelse til Kvaløya. Veldig patologisk er motstanden med andre ord ikke. «Stopp» er forøvrig et underlig ord i denne sammenheng. De rødgrønne har latt saken ligge i en skuff i 12 år. Når nå de borgerlige ønsker et annet alternativ utredet (det samme som førende rødgrønne tidligere har stemt for), så handler det også om å utrede det beste alternativet for de neste generasjonene.

  * Kutt i skoler og barnehager
  – I det siste helhetlige budsjettet fra byens rødgrønne (årsbudsjettet for 2011) var det knappe 588 millioner kroner på skolerammen. I dag står det knapt 620 millioner på samme rammen. Det er ikke kutt. Jeg tror du vet dette, men at du kanskje spiller på at folk tar hyperbolen om kutt som god fisk. Når det gjelder barnehagerammen har det ALDRI vært brukt så mange kroner på barnehager som i dag. Kuttet i barnehagerammen denne gang, det er egentlig tilbakeføring av penger som ikke burde ha vært tilført de private barnehagene. Det er ikke kutt, det er å rette opp en feil. Det er forøvrig rørende at et parti som SV, som ellers i Tromsø har som offisiell politikk å avskaffe byens private barnehager (altså halvparten av barnehageplassene), nå er så allergisk mot å rette opp feil i overføriner til privat sektor.

  * Ønske om barnehager til AS
  – Det er korrekt at det før jul ble vedtatt at det skal «utredes» at barnehager skal overføres til et heleid kommunalt AS – det sioste tok du ikke med deg. En utredning er ikke en innføring, og vi er i startgropen på denne utredningen.

  * Voldsom økning i skjenketider.
  – Har du lest vedtaket i byrådet? Økningen er knapt eksisterende, og handler mest om at man kan ha lengre åpent når det er festivaler i byen, og natt til helligdag. Voldsomt?

  * Nordlys har fått tak i et notat om privatisering av all virksomhet.
  – Jeg fikk sendt ut et drøftingsnotat til alle ansattes organisasjoner. Dette skal drøftes førstkommende mandag. Prinsippene om konkurranseutsetting skal altså drøftes. At det skal bli slik at alt skal konkurranseutsettes tviler vel de aller fleste på, men når man diskuterer prinsipper er det greiest slik.

  * Kutt i vedlikehold i fellesareal.
  – Sant. Også det en konsekvens av bortfallet av 48 millioner kroner fra Troms Kraft.

  * Reklamefinansiering av busskur.
  – Ja, er det lenge siden du har tatt buss? Mja, du sykler vel mest. byen er full av reklamefinansierte busskur. De er vel egentlig bedre enn kommunens egne, eller? Kom ån da, Pål Julius! Hvorfor fjernet dere ikke byens reklamefinansierte busskur de 12 årene dere hadde mulighet?

  * Fritt skolevalg
  – Hurra! Og snart er det 17. mai!

  Ja, du får høyrepolitikk om du stemmer Høyre – på samme vis som du ikke får SV-politikk om du stemmer SV.

  Peter Reinholdtsen

  1. Trur ikkje vi er så valdsamt usamde om fakta her. Kuttet til barnehagane som eg tenkte på kom i det ordinære budsjettet i desember. Du kjem heller ikkje unna at det er kutta i driftsramma til skolane. 

   Det er og rett at byrådet har moderert seg i skjenkepolitikken etter at forslaget gjekk på høyring. Det skal dokker ha honør for. Grunnhaldninga kom likevel klårt fram i planen som vart sendt på høyring.

   Eg syklar mest, men synst det er meir enn nok reklame i det offentlege rommet. Så vidt eg minnest stemte SV mot (er kan det vere eg huskar feil) dei reklamefinasierte busskura den gong dei kom. Fleire treng vi i alle fall ikkje.

   Det er ingen tvil om at innfartsvegen blir forseinka, kraftig av den nye omdreininga i saka. Så har du nok eit poeng i at saka kunne vore køyrt med kraftigare trykk frå det forrige regimet, men no låg saka klart til start.

   I SV har vi sjølvsagt diskutert parlamentarismen grundig, mellom anna basert på erfaringane frå fylket. Konklusjonen var det ikkje tvil om. Dette blir for dyrt for oss, og eg har enno til gode å sjå eller bli overtydd om at det ligg ein styringsgevinst i systemet.

   Eg legg merke til at du skriv at det er korleis ting skal konkurranseutrsettast, ikkje om dei skal konkurranseutsettast som er drøftingsgrunnlaget.

   Forøvrig, fin snert og retorikk i siste setninga di. Ikkje sant dog.

 2. Det er ikke noe utstillingsvindu etter et år!
  Se hva som skjer i Drammen, du.
  Der har Høyre rent flertall! 

   1. Vi i Drammen ser tegninga og premierte Høyre med over 50% av stemmene og rent flertall. 

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.