Categories
Økonomi Politikk Troms og Tromsø

Tromskraftskandalen

Eg har ikkje lest rekneskapen til Tromskraft. Eg skal ikkje skråsikkert seie noko om det var absolutt naudsynt å selje ein tredjedel av produsjonsselskapet til Tromskraft.

Men, eg skal seie det følgjande. Tromskraft er eit 100 prosent offentleg eigd selskap. Fylkeskommunen eig 60% og Tromsø kommune eig 40%. Det er altså vi, innbyggarane i Troms og Tromsø som eig selskapet. Det er vi som gjennom innskot av kapital og kjøp av straum har bygd opp selskapet.

Eg meiner det er totalt uakseptabelt at Tromskraft sel ein tredjedel av produksjonsselskapet utan at vi som innbyggararar og eigarar er informert og fått høve til å diskutere og debattere saka.

Dersom dette er den einaste løysninga burde styret vore i stand til å få fram dette i ein offentleg diskusjon. Vi har eit absolutt krav på å bli høyrt før selskapet gjer denne typen disposisjonar. Dette burde styret og leiinga i Tromskraft forstå. Forstår dei det ikkje burde dei finne seg noko anna å gjere.

Denne saka minner meg forøvrig om ei av dei første sakene som møtte meg som folkevald. Den gongen vart Tromskraft brukt til å gje pengar til hurtigruta, også den gongen utan offentleg diskusjon.

2 replies on “Tromskraftskandalen”

Det er ikke 1/3 av Troms Kraft som er solgt, men en tredel av datterselskapet «Troms Kraftforsyning og Energi AS» som er solgt. 

«Om Troms Kraftforsyning og Energi AS: 
Troms Kraftforsyning og Energi AS er et datterselskap av Troms Kraft AS, og eier 
aksjeposter i Nordkraft AS (33,33 %) og SKS AS (23,67 %). Som en del av avtalen med 
Jämtkraft skal kraftstasjonene i Skibotnvassdraget overføres fra Troms Kraft 
Produksjon AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS.»

http://www.tromskraft.no/portalWeb/ShowProperty.pdf?nodeId=/BEA%20Repository/372009 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version