800px-Trawler_Arosa_Quinze

Den spanske trålaren Arosa Quince vart raskt oppbrakt av norsk kystvakt. Skjer det same med norske trålarar?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.