Ein videoblogg om privatisering, nedleggingar og Yalda

 

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.