gjeld per innbyggar

Med framlegget til økonomiplan frå høgresida vil gjelda auke kraftig per innbyggar

gjeld per innbyggar

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.