gjeld

Gjelda aukar

Gjelda aukar kraftig under høgrepartia

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.