Skatteparadis

Gunhild Johansen
Gunhild Johansen la fram forslaget om skatteparadis på vegne av SV

I dag sa kommunestyret i Tromsø nei til å stille krav til selskap som skal handle med kommunen om at dei ikkje skal gøyme pengar i skatteparadis.

SV la fram eit forslag som sa:

1. Tromsø kommunestyre tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.
2. Kommunestyret forutsetter at byrådet fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god foreningsskikk og høy forretnings etisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.
3. Byrådet bes om å innføre en praksis med egenerklæring vedrørende skatteparadiser fra leverandører. Dette kan med fordel være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra leverandører og underleverandører.
4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egen retningslinjer når land-for-landrapportering innføres i et Norge fra 1. januar 2014.

Frp og delar av Venstre stemte mot heile dette framlegget. Høgre kunne berre vere med på dei uforpliktande formuleringane i punkt ein og to. Det å kunne kreve ei eigenerklæring frå bedrifter kunne ikkje Høgre vere med på.

Det er minst tre gode grunnar til at kommunestyret burde vedtatt dette. Det første er at høgresida i kommunen har vedtatt ei storstilt privatisering og konkurranseutsetting. Mange av dei selskapa som kjem til å by på desse kontraktane har samband med skatteparadis. Det er ikkje usannsynleg at det er ein konkurransefordel for eit selskap å unndra pengar skatt. Det betyr med andre ord at Høgre og Frp med opne auger gjev det lovlydige næringslivet ein ulempe i konkurransen om kontraktar med kommunen.

Det andre er at Noreg går glipp av skatteinntektar på over sju milliardar på grunn av at multinasjonale selskap send pengar til skatteparadis. Dette får konsekvensar for alle andre lovlydige skatebetalarar som må kompensere for dette.

Det tredje er at skatteparadis bidrar til kriminalitet og utbytting av fatige land.

Men, dette er altså ikkje nok for høgresida i Tromsø kommune. Jaja, vi visste jo at Høgre, Frp og Venstre representerer storkapitalen og ikkje folk flest eller vanlege småbedrifter.

3 Replies to “Skatteparadis”

 1. Det som er Pål er at man må se konsekvensene av det man driver med og de forslag man kommer med.
  Idealistisk er sikkert alle for forslaget, men så må man tenke på å drive kommunen.

  Sett at kommunen trenger nye busser. Og så får man tilbud fra Scania, Volvo, MAN og alle som driver med det.
  Så sier kommunen at det er greit og fint med tilbud, vi skal bare se i regnskapene deres at det ikke lekker noen penger til Skatteparadis.
  Tror du noen vil gi kommunen sitt regnskap? Og – hvor mye resurser vil kommunen trenge på å gå gjennom dette?

  Da kommer kommunen i den posisjonen at de ikke kan handle busser. For det er i mot sitt eget reglement.

  Er det da ansvarlig å kjøpe busser og opprettholde tilbudet til borgerne? Eller er det best å ikke kjøpe busser og markere at man står ved forslaget du er så for?

  Det er dette de andre partiene må tenke på. Og de vil ha busstibudet til borgerne. De vil at hjemmehjelpen skal ha bilene sine. De vil at medisinene på pleiehjemmene skal være der. Osv

  Ser du konsekvensene av det du foreslår, Pål Julius?
  Hva ville du velge? Busser eller prinsipper?

 2. Poenget er – hva om dere ikke får den erklæringen?
  Av noen av f.eks. bussleverandørene?
  Vil dere likevel kjøpe busser? Eller er da forslaget null verdt?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.