Gunhild_Johansen.jpg

Gunhild Johansen la fram forslaget om skatteparadis på vegne av SV

Gunhild Johansen

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.