Vegstøv og slipte tenner

Eg har alltid smilt litt av alle desse japanarane som vi ser med maske over munnen. Kva skulle poenget vere med det, lissom? Men, no tar eg til å endre meining, det har gått så langt at eg seriøst vurderer å skaffe meg ei slik maske eller to sjølv.

Korfor det spør du kanskje. Det ser jo ganske tåpeleg ut, og du bur jo i ein ganske liten by midt i ein rein arktisk natur. Det er ikkje akkurat Tokyo, sjølv om dokker driv å kalla det Nordens Paris?

maske
Blir slike masker det nye store i Tromsø? Foto: Robert Douglass/flickr

Vel no skal du høyre. I desse dagar er Tromsø den mest forureina byane i Noreg.

luftkvalitet
Tromsø er byen med dei raude faremerka. Illustrasjon: luftkvalitet.info

Vegstøvet gufsar rundt oss som ein sandstorm i Sahara. Det å sykle langs vegane no er i alle fall ein god måte å få slipt tennene sine på, om no det skulle vere eit mål. Det minner meg forøvrig om ei historie eg har latt meg fortelle om oldefaren min. Då han gjekk til tannlege for første gong som 60-åring var tennene heilt nedslipte. Det skal ha vore fordi han hadde brukt dei til å trekke spiker gjennom eit langt liv. Eg har forøvrig ein tanke om at vegstøvet ikkje er heilt bra for pustesystemet vårt heller.

tenner
Konsekvensen av eit langt liv som syklist i Tromsø? Foto: T. (Tassilo) Adam/Tropenmuseum/Wikimedia

Dei som vaskar og reingjer vegane våre står på som heltar, maskinane går nesten døgnet rundt. Og, det rett etter at dei same folka har brøyta snø nesten døgnet rundt rett før.

Men, kanskje kunne det vere på sin plass å spørre alle andre folk. – Kan du vere så inderleg snill å få piggdekka av bilen? NO!

Eg skjønner at folk kjenner seg tryggare med piggar vinterstid. Eg har piggar på sykkelen, om ikkje på bilen. Men, det har ein kostnad å køyre med pigg. Og, den kostnaden er ikkje piggdekkavgift. Kostnaden betaler alle som ferdes langs vegane våre no for tida. Kanskje det hadde vore betre å hatt ei piggdekkavgift, ei avgift som aukar om du ikkje legg om når snøen forsvinn, ei avgift som var øyremerka til vintervedlikehald av vegane for å redusere behovet for pigg.

Så slepp vi kanskje dei ukledelege maskene.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.