Skal kommunen bygge dyre bustader?

Stortingsvalet er straks over, så då er det på tide å konsentrere seg litt om lokalpolitikken igjen. På torsdag var det møte i byrådet. Der var det som alltid mange snasne saker. Ei av dei sakene ei beit meg merke i var ei sak om overføring av eigedomar til Arnestedet as.

Eg synst Marit Rein i Nordlys godt skildrar kva Arnestedet as er:

Arnestedet Eiendom AS er etablert og byrådets plan er at det skal tilføres kommunale eiendommer i hundremillionersklassen. Når eiendommene blir overført til dette selskapet, er de i praksis ute av kommunen. Et AS skal styres etter aksjeloven. Og vi, folket, som opprinnelig eide verdiene, får ikke lenger innsyn i eller kan bestemme over hva som skal skje.

Og det ho advarte mot den gongen er no i ferd med å skje.

I saksframlegget frå byrådet på torsdag ligg det eit hovudpremiss. Kommunen skal få større avkastning ut av Arnestedet as. Ein konsekvens av dette er at bustadbygginga på fleire av eigedomane skal skje med svært dyre bustader. I saksframlegget snakkar dei om ein salspris på 45 000 kroner per kvadratmeter. Dette er eit døme:
«iii) Einerhagen gnr 117 bnr 376:
 
Regulert til boligutnyttelse. Bebyggelsesplan utarbeidet av Barlinghaug AS. Lagt til grunn 50 leiligheter i blokker /terrassehus + 75 garasjer. Salgspris kr 45.000 pr m2. Tatt hensyn til dennes beliggenhet, planlagt utbygging og avstand til sentrum.»
Eg reagerer vi svært sterkt på at byrådet legg opp til at kommunen skal vere prisdrivande i bustadbygging på kommunale tomter. Koommunen si oppgåve er å hjelpe til med at det kan byggast billig og godt for folk flest. Då treng vi ei heil anna innstilling enn det byrådet gjer her.
Eg meiner at kommunen i samarbeid med bustadbyggelaget burde bygd her for eiga rekning. Det er mogleg å få til. Om ein berre vil.
Vi meiner at kommunen må søke saman med bustadbyggelaget for å få til dette. Kommunen sviktar her ansvaret sitt overfor folk med ei vanleg inntekt i kommunen.

2 Replies to “Skal kommunen bygge dyre bustader?”

 1. Jeg kjenner ikke boligsektoren i Tromsø så godt, men jeg ser denne linken :
  http://www.nordlys.no/bolig/article6426443.ece

  Der kommer det frem at ved 1.1 var boligprisene i Tromsø for leiligheter 34.300 kr pr kvm.
  Nye boliger ligger høyere i pris enn brukte, så en pris på 45.000 pr kvm er mye penger, men det kan nesten ikke karakteriseres som dyrt. I alle fall ikke om det er garasje med i prisen.

  Det er ikke byggeselskapene som stikker av med pengene. De har marginer på under 3% :
  http://www.kpmg.no/?did=9808581

  Det er et generelt skrikende marked både etter boliger, men også etter nybygg som gjør det + at man har fått fordyrende forskrifter for isolasjon, tilgjengelighet osv.
  Det er gode intensjoner i dette – men det koster penger.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.