Slå saman Raudt og SV?

Etter at både SV og Raudt gjorde dårlege val er det fleire som har tenkt tanken om at vi kanskje burde slå saman dei to partia, nokre meiner og at der er verd å ta med MDG i ein slik prosess.

Bakgrunnen er naturleg nok. Dei tre partia fekk til saman åtte mandat på Stortinget. Hadde dei vore eit parti som fekk dei same stemmene ville uttellinga vore 13 til 14 mandat.

Ei samanslåing av dei tre partia er på mange måtar ein fin tanke, men dessverre feil medisin.

Ein av dei som har tatt til orde for dette er Stein Ørnhøi. Han han skriv i Manifest tidsskrift :

Problemene er for store og truslene for alvorlige til at vi som hører til til venstre for det veletablerte Arbeiderpartiet skal fortsette å slåss hver for oss. Jeg har sterke personlige følelser knyttet til SV som parti. Men jeg ser at partiet ikke er politikkens egentlige mening. Svaret på hva som må gjøres, gjør jeg likevel veldig kort: Ved kommunevalget i 2015 bør SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ha felleslister i de fleste norske kommuner. Ved stortingsvalget i 2017 bør det være bare ett parti til venstre for DNA, nemlig RGV – Rødgrønt Venstre

Sjølv så besnærande som dette kan høyrast ut, så er det feil bruk av tid. Ei samanslåing vil føre til uendelege diskusjonar om politiske vegval. Sjølv om vi til slutt skulle bli samde, vil ikkje alle bli med i eit nytt samla parti. Mange i MDG vil ikkje kalle seg sosialistar eller seie Nei til EU. Mange i Raudt vil ende opp med å meine at partiet ikkje blir radikalt nok. Vi kan fort ende opp med å bruke enorme mengdar tid og energi på å skape noko nytt som kanskje ikkje gjer det så mykje betre i val enn det SV gjer i dag.

Samstundes er den energien som har blitt brukt på ei samling, energi som ikkje blir brukt på å kjempe mot høgresida i politikken, som ikkje blir brukt på å kjempe for velferdsstaten eller for internasjonal solidaritet.

Eg tenkjer at det nok er nok med eit parti til venstre for Ap, men vil heller bruke energien min på samfunnskamp enn på intern partikamp.

Men eg har eit håp om at fleire i dag brukar energien sin i Raudt heller blir med i SV. Når Raudt ikkje kom inn på Stortinget i år etter at SV har vore i regjering i åtte år, og inngått kompromiss med Arbeidarpartiet som er ganske langt frå det vi eigentleg ønska, så er det lite truleg at Raudt vil klare det i overskueleg framtid.

Ei eventuell samanslåing må skje gjennom individuelle val og ikkje gjennom ein kollektiv prosess.

Sjå og Olav Sannes Vika sitt gode innlegg

3 Replies to “Slå saman Raudt og SV?”

  1. Du kan godt ha rett i at det kan gå som du tror, at vi kan ende opp med et parti til venstre for AP med samme styrke som Sv har idag. Men jeg trodde du var mer optimistisk enn som så. Det ene jeg tror vi må lære av 8 år i regjering er at et regjeringsparti må være sterkt, 15 % oppslutning og evne til å kjempe fram sakene. Ikke plukke ut noen få områder, for så å la resten gå som det vil.
    Jeg mener samling på venstresiden er nødvendig for å skape ei kraft. Og folk utenfor har store problemer med å oppdage forskjellen på politikken til SV og Rødt. Et første steg burde derfor være at vi prøver å få til listesamarbeid med Rødt og kanskje MDG. I mange kommuner står vi i fare for at det ikke vil være representanter til venstre for AP etter neste valg.
    Du kan jo bidra til at dette kommer opp som sak i partiet på bred basis.

    1. Eg er samd i at vi må vere sterkare neste gong vi skal i regjering. Det meiner eg vi har lært av denne runden. Når det kjem til samanslåing så trur eg energien brukt på ein samanslåingsprosess ikkje er verd det vi evt får ut av ein sånn prosess.

      Vi kan vel begge bidra til at dette kjem opp til diskusjon, eller kva Per-Anton

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version