Categories
Økonomi

Heia høgsterett (sitt fleirtal)

Høgsterett slår fast med 9 mot 8 røyster at fisken enno ikkje er privatisert, men kva gjer den nye regjeringa?

http://www.nrk.no/nordnytt/far-ikke-evigvarende-fiskekvoter-1.11313831

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.