Ny bunad på bloggen

Så har eg lagt om til ny bunad her på bloggen. Og, eg vil gjerne ha tilbakemelding frå deg trufaste lesar om kva du synst. Vart det betre eller verre? Kva likar du, kva likar du ikkje. Så veit eg sjølvsagt at eg ikkje har så mange trufaste lesarar – eigentleg er det vel berre ho mamma. Så, ja eg vil gjerne høyre frå deg.

Eg håper at det skal bli lettare å lese ting no, med mindre distraherande ting rundt tekst, bilete og video.

Dessutan, eg tar gjerne mot innspel frå deg på kva eg burde skrive meir og mindre om. Eg kan ikkje love at eg kjem til å høyre på deg, men eg kan love at det vil ligge og murre i bakhovudet og gje meg dårleg samvett om eg ikkje gjer som du seier.

Forøvrig, av og til er det slike dagar som berre kan bli betre. Min dag starta med kjeklande ungar og ein øydelagt sykkel. Kjeda brast då eg skulle på jobb. Deretter har det gått oppover.

Korleis var din dag?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.