Lykkeleg av eit TV-program

Det er sjeldan at eg blir glad av eit TV-program. Det vart eg av dagens program om sekstimarsdagen. Eg blir glad av tal som fortel at vi faktisk kan velje om vi vil jobbe som no og auke forbruket vårt tre gonger eller redusere arbeidstida, betale meir skatt og likevel fordoble forbruket vårt.

For meg er valet enkelt. Eg vil heller ha kortare arbeidstid enn uforskamma mykje meir pengar. Eg er og glad for å vere med i eit parti som har tatt tydeleg standpunkt for sekstimarsdagen. I arbeidsprogrammet står det:

SV mener det er tid for å ta ut noe av velstandsutviklingen i kortere arbeidstid. Det vil gi økt fritid for den enkelte, og bidra til at flere kommer i arbeid. Fagbevegelsen har fått gjennomslag for kortere arbeidstid. Det er et politisk ansvar å følge opp disse seirene for å bane vei for nye milepæler. SV går derfor inn for å lovfeste en arbeidsuke på 37,5 timer. SV går inn for nye forsøksordninger med redusert arbeidstid. SVs mål er seks timers normalarbeidsdag.

Bli med på laget då vel!

3 Replies to “Lykkeleg av eit TV-program”

 1. Det er mange som blir lykkelige av lovnader om dobbelt så mye penger og mindre arbeid og hverken du eller jeg er unntak. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ble veldig overrasket over konklusjonene til SSB. Positivt overrasket. I tillegg tilhører jeg definitivt den gruppa i samfunnet som gjerne vil bytte penger mot fritid. Skatt betaler jeg med glede og kan betale mer uten at det vil påvirke min levestil nevneverdig.

  Når det er sagt, så er jeg likevel skeptisk til 6-timers arbeidsdag. Jeg tviler ikke på kvaliteten til forskningsarbeidet som SSB står bak. Dette er flinke folk som vet hva de holder på med, og dette er langt utenfor mitt fagfelt. Likevel må man legge merke til at alt står og faller på at produktiviteten vokser 2% årlig frem til 2060. Selv Erling Holmøy sier at magien bak «mindre arbeid, mer penger» ligger i dette. 2% økning ligger også til grunn i Perspektivmeldingen. I følge Terje Strøm i Ny Analyse, vil en produktvitetsvekst på rekordhøye 3% bety økt produksjon tilsvarende åtte oljefond innen 2060. Så store verdier snakker vi om! Vi har imidlertid ikke hatt økning på dette nivået siden 2006! Og vi vet ikke hvordan vi får den opp igjen. Fra 1996 til 2006 har vi hatt produktivitetsvekst som lå tidvis opp mot 3%, langt høyere enn både resten av EU og USA. Så flatet den og begynte å falle. I 2008 var den negativ. Nå ligger den på 1.3%. Jeg har lest flere artikler om dette og teoriene er mange – f.e. mesteparten av veksten er allerede hentet ut i industrien. Der er det lettest å øke produktivitet ved automatisering. I tjenestesektoren er IKT nøkkelordet og der er også mye allerede hentet ut, selv om det er mer å gå på. Det er fortsatt muligheter til å utnytte bredbåndsdekning i Norge til å effektivisere tjenester.

  Men, hva om vi nærmer oss litt mer «normale» tilstander når det gjelder produktivietsvekst, som flere påpeker (jeg kan sende referanser hvis du er interessert)? Hva om vi neste 20 år ligger på 1% og ikke 2%, samtidig som vi innfører 6-timers arbeidsdag? Da er vi i skikkelig trøbbel. Da vil vår velstand gå betydelig ned selv om vi øker skattene. Siden SV ønsker å innføre kortere arbeidsdager, lurer jeg på hva partiet vil gjøre for å realisere den viktigste forutsetningen – økt produktivitet og effektivisering i både offentlig og privat sektor. Hvor er egentlig SV i disse debattene? Stor sett på motsatt side av Ap og Høyre hver gang de vil effektivisere (øke produktivitet) offentlig sektor.

  Men, det går an å gjøre dette mye enklere. Hva med å vise at vi virkelig verdsetter tid mer enn penger og gå inn for kortere arbeidsdag og mindre penger!!! Kortere arbeidsdag og samme lønn er egentlig – ja takk, begge deler. Hvis man vil ta avstand fra materialismen, finnes det bedre måter å gjøre det på.

  Hva sier du min god samtalepartner, Pål Julius?

  1. Det er openbart at produktivitetsveksten er elefanten i rommet. Og kvar dn framtidige veksten skal komme frå er eg ikkje sikker på. Kanskje er big data ei potensiell kjelde. Ein annan joker i dette spørsmålet er om kortare arbeidstid vil føre til meir ulønna omsorg for dei gamle foreldra våre og derigjennom minka forbruk av velferdsstaten? Det tredje ubesvarte spørsmålet er kvaliteten på dei offentlege tenestene. Om eg har forstått ssb rett er det ikkje lagt inn kvalitetsforbedring i det offentlege i denne undersøkjinga.

   Eg håper og trur på kortare arbeidstid, men det må innførast gradvis og vi må heile tida vurdere det opp mot kva vi forsaker. Ingenting er dessverre gratis.

 2. Gode poeng Pål Julius. SSB nevner ulønna omsorg i rapporten som er laget for NRK og de antar velferdstjenesteomganget på dagens nivå i 2060.

  Det var de to sykepleiere i NRK innslaget jeg likte best. De valgte å prioritere fritid og samvær med ungene fremfor penger. Det er dessverre ikke gratis, som du påpeker. De har ikke råd til ferier de ønsker. De kan ikke pusse opp huset så mye de vil. Likevel føler de at de vinner på dette. Jeg ble lykkelig av å se det.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.