Privatiseringsbonanza i Tromsø

Frps Kristoffer Kanestrøm har starta ein offensiv for byråkratisering av Tromsø kommune. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune
Frps Kristoffer Kanestrøm har starta ein offensiv for byråkratisering av Tromsø kommune. Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune

Om to dagar, torsdag 24. april kjem byrådet i Tromsø (H,Frp og V) til å godkjenne tre store privatiseringsprosjekt i Tromsø. Det gjeld heimetensten, matproduksjon for pleie- og omsorgtenesta, 15 heildøgns omsorgsplasser og 20 dagsenterplasser. Dette gjer dei utan ein diskusjon i kommunestyret. Eg synst det er rart og udemokratisk at så store endringar blir gjort utan at kommunestyret er involvert.

Ein ting er at denne privatiseringa vil svekke den demokratiske styringa med viktige tenester i kommunen. Ein annan ting er at vi har dårlege erfaringar med anbod i Tromsø kommune. Det tredje er at dette vil føre til meir byråkrati og kontroll, når det vi treng er å gje fagfolk tillit og moglegheit til å gjere jobben sin. Byrådet skriv i saksframlegget sitt:

Når private utfører tjenestene på vegne av kommunen, har kommunen ikke mulighet til å følge opp private leverandører på samme måte som en kommunal leverandør. Det er derfor viktig at kommunen sikrer seg kontroll med leverandørens ytelser til brukerne gjennom kontrakt. Kontrakten må regulere kvalitetskravene til tjenestene, gi kommunen rett til å kontrollere at tjenesten holder den pålagte kvaliteten og ilegge sanksjoner dersom kvaliteten ikke overholdes.
Overgang til å styre på kontrakt fremfor på tillit innebærer at kommunen må utvikle robuste og effektive oppfølgingssystemer som tydelig tilkjennegir hvordan en systematisk vil følge opp tjenesteleveransen, f.eks. på kvalitet mv. og hvordan f.eks. avvik følges opp. I tillegg skal timelister, arbeidsplaner og arbeidsavtaler kunne kontrolleres ved stikkprøver.

Det dette betyr er at skattebetalarane i Tromsø får to nye utgiftar dei må betale. Til no har vi betalt for det tenestane kostar å utføre. I framtida må vi i tillegg betale for den profitten dei som får kontraktane skal ha, og vi må betale det det kostar å kontrollere at jobben blir gjort på ein forsvarleg måte.

Eg spår at over tid og om du reknar inn alle kostnader vil anten dette bli ei dyrare løysning, eller så vil tenestene bli dårlegare.  Nokon som vil vedde mot?

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

2 Replies to “Privatiseringsbonanza i Tromsø”

 1. Hei igjen, Pål Julius.
  I en ideell verden er tillit alltid billigst.
  Jeg syns det er litt naivt å si at i offentlig sektor kan man ha tillit til sine leverandører, men man kan ikke ha det mot privat sektor.
  Grunnen til det er at Økokrim rapporterer om økende vekst i korrupsjon i offentlig sektor.

  http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2013/januar/korrupsjon-i-kommunal-sektor/3461
  http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Offentlig-korrupsjon-rammer-oss-alle-7082717.html#.U1j2NPmSx8E

  Derfor er det kanskje grunn til å spørre seg om tiden for tillit også i offentlig sektor er på vei ut og at man må ta kostnadene også der for å sørge for at ting går riktig for seg.
  Det er på tide å behandle alle likt.

  Når det kommer til antall regninger å betale så er ikke det viktig.
  Det er sluttsummen på disse regningene som er viktig.
  Det er bedre med 3 regninger a 10 kr enn en på 40 for å si det sånn.

  Dine fremtidsvisjoner er vanskelig å argumentere mot eller for.
  Alt dette avhenger av hvor mye penger som kommer til kommunene. Hvilke nye oppgaver kommunene får og om de blir fullfinansiert. Ja – helt ned til om bedrifter skapes og/eller blir i kommunen og skatter der eller ikke.
  Det som er sikkert er at de ansatte i offentlig sektor priser seg ut ved å ha et helt annet lønns og pensjonsopplegg enn andre.
  Kommunens oppgave er ikke å sørge for at enkeltmennesker får mest mulig i pensjon.
  Det er å tilby mest mulig og best mulig tjenester til folket. Og da kommer pris som en avgjørende del av bildet.

  Nå kjenner ikke jeg Tromsø, men om du ser på de offentlige tjenestene rundt om i landet så er det store mangler.
  Offentlige bygg forfaller og taes lite vare på. Det samme med vei og bane.
  Om du ser på incentiver for å arbeide effektivt er det ikke mulig å få til.
  For å si det enkelt : En selger i det offentlige vil ikke kunne få bonus om personen selger mer enn budsjettert.
  Personen kan egentlig bare ta det med ro, i stedet for å stå på.
  Dette er et politisk ønske og det kan være greit for de som vil ha det slik. Men, da må man godta at andre klarer jobben bedre.

  Mvh
  Håkon

 2. Hei Håkon, set alltid pris på innspela dine. Dette synst eg var litt vanskeleg å svare på for det var så mange tema. Eg trur du har rett at vi har for låg beredskap på korrupsjon i Noreg. Både i privat og offentleg sektor. Eg trur (veit ikkje) at det skjer i større grad enn vi heilt vil forstå. MEn, eg er ganske sikke rpå at desto fleire tenester det offentlege skal kjøpe , desto større blir moglegheitane for korrupsjon og desto meir rigid med pågfølgjande kontrollbyråkrati må systemet bli. Det er ein av mange grunnar til at eg trur dte kan vere lurt at ting skjer i offentleg regi i kommunane.

  Så er det openbart at verken kommunar, fylke eller stat er perfekte. Det er mykje som kan bli både smidigare og enklare og betre i det offentlege. Men om det er diagnosen så får vi finne måtar å la det skje på, trur du ikkje?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.