Small is beautiful

Ein podcast basert på dagens videoblogg som du finn her. Du går ikkje glipp av stort anna enn mitt vakre og uttrykksfulle andlet gjennom å lytte heller enn sjå.

Du kan abonnere på podcasta mine anten i itunes eller gjennom RSS-straumen.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.