Videoblogg om gigantomani, påhengsmotorar og landbruksjord

Eg trur ikkje alt blir betre om det blir større. Eg trur det kan vere greitt at system er små nok til at ein kan overskue og styre dei. Kva trur du? Eg trur det er viktig å ta vare på matjorda vår. Er du einig. Og, eg meiner det blir bygd for lite hus i Tromsø.

Ta ein titt då vel

Du kan og abonnere på videobloggane som podcasta anten i itunes eller gjennom RSS-straumen.

3 Replies to “Videoblogg om gigantomani, påhengsmotorar og landbruksjord”

  1. l sa:

    Eg får ikkje opp videoen. Ingen ting å trykke på.

  2. l sa:

    Korleis kjem eg inn ogfår sett videoen?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.