Alt aukar unntatt eigedomsskatten

I dag kan vi lese at Tromsø har den dyraste SFOen i Troms. Det er ikkje direkte overraskande. For i Tromsø aukar alle gebyrar og avgifter unntatt eigedomsskatten. For Høgre og Frp er det viktigare at dei som har dyre hus skal sleppe skatt enn at vanleg folk skal ha råd til SFO og fritidsaktivitetar. Denne grafen viser korleis Høgre og Frp prioriterer i Tromsø.

Graf som viser prisutvikling for ulike tenester i Tromsø

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.