Skoleruta i Tromsø 2014-2015

Så vidt eg har klart å finne så har ikkje Tromsø kommune gjort skoleruta tilgjengeleg i eit format som gjer det lett å ta ho i bruk på diverse elektroniske duppedittar. Eg har derfor skrive ho inn i Google sin kalender og lagt den open for deling slik at alle kan ta den i bruk. 

Dersom du vil legge til kalenderen i din eigen google kalender er det enklaste å trykke der det står +Google Kalender nederst på høgresida i kalenderen eller så kopierer du adressa til ical versjonen. Trykker på den vesle pila ved sidan av der det står «Andre Kalendre» når du er i Google Kalenderen din og vel legg til med nettadresse. Lim inn adressa i den boksen som kjem opp. Voila! Du kan og laste ned fila og importere ho til outlook eller andre kalenderprogram. Ical adressa er https://www.google.com/calendar/ical/h65srf6hoehsu61jidc1bij5es%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Skoleruta viser skolestart og feriar for skolar, SFO og kommunale barnehagar og er i tillegg samordnet med videregående skole. Ruta er henta frå Tromsø kommune sine nettsider,

Eg tar ikkje ansvar for eventuelle feil, anten i mi inntasting eller i det som ligg på kommunen sine nettsider

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.