Arbeidsmiljøloven

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.