Noregs heitaste

Av og til lurer eg på om avisane driv med ironi. Når nord24.no skriv:

Men den gjeve tittelen [Noregs heitaste bustadmarknand] står nå for fall: I årets fire siste måneder i fjor sto prisene i Tromsø mer eller mindre stille. Nå er det Oslo som kan vise til den aller største prisveksten i landet.

Kan nokon for fullt alvor hevde at det er bra at prisane stig slik at folk ikkje har råd til ein plass å bu?

Derimot er det ei bra nyheit at bussbruken i Tromsø går opp!