Kven kan vi stole på når det gjeld Tromsømarka

Eg innrømmer det, eg har sjeldan vore så sint og sur som etter siste kommunestyremøte. Vedtaket om å ta store glefs av tromsømarka gjorde meg nedstemt på fleire måtar. For SV er det å ta vare på Tromsømarka heilt sentralt i politikken vår for Tromsø.

image

Vi brukar alle marka på ulikt vis. Fredag fekk eg prøve meg å ri saman med rideskolen. Det gav meg eit nytt perspektiv, før har eg både sykla og gådd ein del. Eg har plukka kantarell og eg har forsøkt å jogge litt (lunta er kanskje eit meir beskrivande ord). Poenget mitt er at marka blir brukt på så mange måtar. Alle er dei verdfulle og alle gjev det oss som brukar marka livskvalitet og livsglede. For oss i SV er nettopp det å ta vare på og utvikle det i Tromsø som gjev livsglede og livskvalitet og som ligg under heile politikken vår. Det er og ein av grunnane til at vi vil gå vidare med den satsinga vi har hatt på Tromsøya med marka og satse også på dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Det gav meg derfor stor glede då Ap snudde og innsåg at dei hadde tatt feil med omsyn til Tromsømarka. Det betyr at dersom det blir fleirtal for venstresida i dette valet så kan vi garantere at Tromsømarka skal takast vare på og at framtidige reguleringsprosessar skal vere opne og demokratiske.

Vesntres Jonas Stein har vore svært høg og mørk etter kommunestyret sitt vedtak om Tromsømarka, og han gjorde ein god jobb med å få fram konsekvensane av vedtaket. Men der vår samarbeidpartnar, Ap har gått ut å beklaga, så har eg ikkje sett noko tilsvarande frå Høgre og Frp, som Venstre samarbeider med. Det er med andre ord langt frå sikkert at dette vedtaket blir omgjort om høgresida vinn. Det er berre ein sikker stemme for å ta vare på tromsømarka, det er det grønne partiet på venstresida – SV .

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.