Bekjempelse av fagforeninger ser ut til å være en prioritert sak for han Stein.