Categories
Politikk Video

Ny videoblogg om Trump, minstepensjon for innvandrarar og fisk

Eg stiller spørsmålet, er det eigentleg så stor skilnad på Donald Trump og den norske regjeringa?

Her er lenka til saka om minstepensjonen

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.

%d bloggers like this: