Den velsigna olja?

Det er uansvarleg, på grensa til umoralsk å opne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.

Slik vil eg vende orda til spaltist Per Lars Tonstad som i Nordlys hevdar at det er umoralsk å ikkje opne opp for oljeboring mot han. Argumentasjonen til Tonstad heng dessverre ikkje på greip, og han overser glatt det viktigaste moralske argumentet: Vi kan ikkje øydelegge denne kloden for dei som kjem etter oss.

Han bruker som argument at olje og gass er verdas viktigaste handelsvare. Ja det kan godt stemme. Det er likevel ikkje eit argument for å opne opp for meir oljeutvinning. Narkotika og våpen er og store viktige handelsvarar, ingen ville vel finne på å bruke det som argument for at vi skal produsere meir av det?

Kan vi bruke moralske argument om olje? Foto: Wikimedia Commons/User:Jarvin Jarle Vines

Tonstad argumenterer for at olje og gass er uunnverleg i industriproduksjon, og til transport. Her skal eg gje han delvis rett. Komplekse hydrokarbonar treng vi i industriproduksjon, men det er eit argument for at det er uansvarleg av oss å pumpe opp all olja no for å brenne ho opp i motorar.

Tonstad skriv at energiforbruket skal doblast i perioden 1990 til 2025. Det kan sikkert vere rett, men det er ingen grunn til at vi skal ta denne veksten med olje og gass når sol, vind og andre kjelder snart er like billige og betydeleg betre for miljøet.

Tonstad skriv at olje og gass er viktig for norsk økonomi. Ja, det er det ingen tvil om. Derfor har ingen seriøst foreslått at vi skal skru av oljeproduksjonen over natta, men at vi no må starte ein langsiktig overgang til anna produksjon. Det gjer vi gjennom å ikkje opne stadig nye olje og gassfelt. Dei siste åra har vist oss at det ikkje er bra for ein nasjon å vere så avhengig av ei næring som Noreg er i dag.

Tonstad hevdar at norsk produksjon er best i klassa når det gjeld utslepp av CO2 i produksjonen av olja. Det er ei sanning med modifikasjonar. Fleire felt på norsk sokkel har høgare utslepp enn oljesandproduksjonen i Canada. Andre felt har låge utslepp. Uansett er det bruken av olja som er hovudproblemet, ikkje produksjonen.

Diskusjonen om å opne opp for oljeboring i nord handlar sjølvsagt om faren for utslepp, faren for fiskebestandane og faren for sjøfuglane. Så er det riktig at norsk oljeindustri og dei som arbeider der er svært dyktige, at det er høge HMS-stadardar og at faren for alvorlege uhell er liten. Faren er likevel til stades. Kanskje kunne det likevel vore rett å akseptert den faren dersom vi skulle produsere noko som gav store inntekter og ikkej påverka miljøet.

Men, det er snakk om å produsere den viktigaste drivaren bak klimaendringane. Forbrenning av olje og gass er den viktigaste grunnen til klimaendringane. Desse endringane blir tydelegare og tydelegare. Konsekvensane blir ikkje størst i Noreg. Konsekvensane blir størst i fattige land. På øystatar som blir oversvømt, for millionar av folk i Bangladesh som må flykte frå stigande havnivå i deltaet, for folk i Afrika som opplever mindre matproduksjon. Alt dette vil føre til store flyktningestraumar, ufred, krig og naud. Mange vil seie at klimaendringane var ein av grunnane til at avlingane svikta i Syria og skapte grunnlaget for den krigen vi ser no. Tenk deg krisa i Syria ganga med ti, eller ganga med 100.

Då spør eg, er det framleis umoralsk å vere mot å opne nye område i Norge for den industrien som leier fram til dette?

Det er ingen tvil om at oljeindustrien har vore ei lykke for Noreg. Dei som arbeider i denne industrien har vore svært viktig i oppbygginga av den norske velferdsstaten. Det har dessverre kosta store offer for dei som jobba i industrien for at vi saman skulle kunne bygge det norske velferdssamfunnet. La oss anerkjenne kor viktig olja har vore for oss, og bruke den rikdomen det har skaffa oss til å omstille oss til nye tider.

Det vil vere eit moralsk val og, trur eg, eit økonomisk lurt val for Noreg.

Olja si tid er snart forbi, la oss ikkje sitte fast i fortida.

 

8 Replies to “Den velsigna olja?”

 1. Hei Pål Julius,

  jeg er en trofast leser og kommentator. Jeg håper du tar det som et kompliment. 🙂

  Du sier at vi ikke trenger å produsere mer olje siden det økte energibehovet kan bli dekka av fornybar energi.

  Fornybar energi tar stadig større del av markedet, og oljeandelen i energibalansen går ned. Samtidig har oljeforbruket økt hvert eneste år de siste 15 årene (unntatt 2008 når det var finanskrise). Det har også kullforbruket. Kullandelen har økt mer enn andelen av fornybar energi. Hva kan vi lære av det?

  Veksten av fornybar energiproduksjon er fantastisk og verden trenger enda større investeringer for å øke tempoet i utviklingen. Samtidig vil det være behov for olje i mange år fremover, viser alle trendanalyser. Det mest irriterende er at den verdifulle olja og gassen, som brukes til produksjon av medisiner, materialer, gjødsel etc. vil mest bli brukt til transport. Der er oljeandelen 93% og utsiktene ikke særlig bra. Kostnader knyttet til utskifting av den komplette transportparken (bil, fly, …) og oppbygging av infrastruktur er enorm og vil ta flere tiår å gjennomføre på verdensbasis.

  Derfor er det veldig viktig å tenke begge deler – reduksjon av emisjoner fra oljeproduksjon og forbruk samtidig som vi bygger ut fornybar infrastruktur. Det er lenge igjen til det økte energibehovet kan bli dekka av fornybar energi.

  Så til det moralske. Jeg er enig med deg. Det er umoralsk å åpne for mer oljeutvinning. Det er umoralsk å bruke oljeprodukter når vi vet at kloden tar skade av det. Det er umoralsk å sette seg i en bil drevet og fossilt drivstoff, ta et fly til Syden for å feriere. Jeg tipper du er skyldig i flere av moralske brudd som jeg nevner. Jeg er det og jeg tar ikke lett på det. Tro meg. Jeg er oppriktig bekymret for kloden.

  Men den vil ikke bli reddet av at vi ikke åpner Lofoten for å oljeboring. For det finnes ikke et alternativ på kort og mellomlang sikt som ikke innebærer at vi går ned i levestandard, slutter å fly til Syden, skaper store forsyningsproblemer eller henter energi fra enda mer forurensende produksjon. Det er ingen som går til valg på det. Ikke engang SV.

  Vh
  VH

  1. Hei Vedadh, eg set stor pris på kommentarane dine, og er glad for at du les. Og berre for å slå fast frå byrjinga, eg er dobbeltmoralsk, slik dei fleste av oss er. Eg har bil, eg tar fly etc. Men, det som er poenget ernat det er ikkje einskildhandlingar som endrar verda, det er systemendringar. Prisreduksjon på solenergi er ei slik systemendring, og eg trur at det å nekte å opne nye område for oljeutvinning kan vere ein viktig del av ei systemendring. Å verne Lofoten åleine bergar ikkje jorda, men saman med eit forbod mot off shore olje langs delar av USAs kyst, stopp i oljerøyrledningar ol. så kan det til saman vere nok.

   Det er mange slike «småting» som vern av Lofoten som tilsaman skaper det systempresset som gjer at vi får ned pris på solenergi, meir produksjon av elektriske køyrety etc. Eg trur ikkje på nirvana i morgon, men på at vi kan gå eit steg i rett retning i alle fall anna kvar dag.

 2. Hei Pål Julius,

  jeg ville bare tipse deg om en artikkel i the Guardian. Dette er noe av det beste jeg har lest om klimakrisa vi står overfor, dens sammenheng med økonomi, befolkningsvekst og den tredje verden som forsøker å løfte sin befolkning ut av fattigdom. Du vil finne flere forslag til hvordan vi muligens kan berge klima i et realistisk scenario, som tar hensyn til alle ovennenvte faktorer.

  Forfatteren berører også det moralske ved forbruk.

  http://www.theguardian.com/news/2015/apr/08/can-world-economy-survive-without-fossil-fuels

  Vh
  VH

   1. Glad du likte den!

    På slutten av artikkelen skisseres tre puslebiter som må på plass for å bergen klima og noenlunde oppretholde levestandarden.

    1) Holdningsendring hos konusmenter – mer sykkel, mer bildeling, mer kollektiv, altså mer personlig moralsk ansvar. Dette er i tråd med SVs budskap, så vidt jeg kan se.
    2) Mer teknologiutvikling – SV er med
    3) Det siste artikkelen påpeker, og som jeg savner i stor grad i SVs program, er forståelse for betydningen av å bytte kull med gass. Det er nesten umulig å unngå gass i et realistisk scenario for reduksjon av klimagaser uten en signifikant nedgang i levestandarden.

    Her føler jeg at SV vraker realisme for populisme og image. I det SV beskriver som det største problemet verden står overfor. Det sliter jeg med.

    Vh
    VH

 3. § 112.
  Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
  Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
  Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version