Det finnes sikkert, men poenget var berre å illustrere kva som kan skje dersom det siste av desse bindingane forsvinn.