Radikal openheit i Tromsø kommune

Eg har i lengre tid gått svanger med eit forslag som eg er litt usikker på om er ein god ide eller ikkje. Derfor spør eg om hjelp her. Har det følgjande noko for seg eller ikkje? Er det problem eg ikkje har tenkt på?

Ein kommune er ein stor økonomi, og kommunen forvaltar innbyggarane sine pengar til beste for oss alle. Er det ikkje då naturleg å tenke seg at rekneskapen blir gjort tilgjengeleg ned til siste krone i tilnærma sanntid ned til kvar minste transaksjon og kvar minste faktura?

Eg ser for meg at rekneskapen blir gjort tilgjengeleg som ei open dataløysning der alle kan gå inn å sjå på kvar einaste transaksjon og at det skal vere tilgjengeleg i eit maskinlesbart format.

Det vil gje alle (datakyndige) folk i kommunen og utanfor moglegheit til å undersøke pengebruken vår, kanskje sette tala saman på nye måtar og kanskje gje oss ny innsikt på korleis vi kan bruke pengane våre på ein betre måte.

Det vil sjølvsagt vere utfordringar her. Den viktigaste vil vere personvernet. Det vil vere transaksjonar, til dømes løn eller sosiale ytingar som ikkje kan vere tilgjengeleg for alle. Om det er mogleg å lage eit system som fungerer her veit eg ikkje. Vi kunne eventuelt starta med å gjere alle innkjøp tilgjengeleg på denne måten?

Dette må vere eit av fleire steg for å gjere absolutt alt av data som kommunen sit på (og som ikkje er avgrensa av personvernet) tilgjengeleg for alle innbyggarane og det må vere i maskinlesbart format.

Når vi har fått dette meir eller mindre på plass burde kommunen invitere til hackathons for å finne spennande ny bruk av alle dessa data. Kanskje ein premie til det beste forslaget.

Dei verkeleg spennande resultata kjem nok ikkje før både stat og fylkeskommune og går inn for ei like radikal openheit og det blir mogleg å kople data saman frå desse ulike kjeldene.

One Reply to “Radikal openheit i Tromsø kommune”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version