No må du hjelpe meg litt med ein reguleringsplan på Hillesøya og med brann og redning

Kart henta frå saksdokumenta. Viser plasseringa av området.

Det er tett mellom møta for tida. Og allereie på torsdag er det nytt møte i byutviklingskomiteen. Der er det to saker eg synst er vanskeleg, og det hadde vore fint om du kunne hjelpe meg med idear og innspel.

Den første saka gjeld ei reguleringssak på Sommarøya. Her er eg i tvil fordi eg ikkje kjenner Sommarøy og Brensholmen så godt som eg burde gjere. Dette gjeld området du kjem til om du tar til venstre rett etter at du har kryssa brua over til Hillesøya og fortset forbi hotellet. Området er i dag regulert til hyttebygging med tvungen tilbakeleige til hotellet. Det er søkt om å omregulere området til fritidsbebyggelse for å kunne bygge hytter utan tvungen tilbakeleige til hotellet. Reelt sett er dette ei minimal endring, og burde kanskje vore uproblematisk. Det får berre betydning for dette med tilbakeleige til hotellet. Dei som søkjer grunngjev dette med endringar i marknaden. Likevel merknadane frå Hillesøy fiskarlag som er støtta av Brensholmen/Sommarøy utviklingslag seier blant anna:

Presset på boligområdene på Sommarøy er veldig stort, med vernevedtak og båndlegging i flere kategorier på områder som det er mulig å bygge på. Det skorter også på egnet areal til industri og næringsformål. I våre øyne vil denne planendringen føre til en ren privateid hytteby,i det som er tenkt å være næringsområde.

Hvis markedssituasjonen ikke tilsier lønnsom drift for hotell/overnatting på området, bør det frigis til andre aktører. Samt at de tillatelser og lovnader som er gitt ang. utvidelse av hotellets overnattingsmuligheter,trekkes tilbake av Tromsø kommune. Hvis Sommarøy Arctic hotells behov for ekstra overnattingsplasser ikke er større enn at de kan basere seg på at noen «frivillig» vil leie ut hytta si til hotellformål, bortfaller hele begrunnelsen for ytterlig utbygging

Så kva bør eg og SV gjere i denne saka? Kor stor er mangelen på næringsareal? Kan den mangelen løysast andre stader i Sommarøy/Brensholm-området? Eg er tilbøyeleg til å vere samd med Hillesøy fiskarlag, men vil gjerne høyre gode argument.

Den andre saka gjeld ny brannordning for Tromsø. Denne saka handlar om korleis vi skal dimensjonere Brann og Redning. Kor mange folk treng dei, kva utstyr treng dei og kva trening treng dei? Dette er ei sak som eg synst det er vanskeleg å skulle meine veldig mykje om som lekmann. Eg er ingen ekspert på verken brann eller redning og må i utgangspunktet stø meg på det administrasjonen skriv. Men, eg veit jo at det er fristande å ta i litt når ein lagar slike planar. Det hadde sjølvsagt vore fint med ein ny skumbil, men er det fint å ha, eller heilt naudsynt. Det synst eg er vanskeleg å vite. Så dersom det blant lesarane mine skulle vere nokon som kan mykje om dette temaet så vil eg svært gjerne høyre meiningar, innspel og kommentarar.

 

Sakslista forøvrig er slik som dette:

Saksnr Tittel Saksdok Behandling Vedlegg
0033/18 PLAN 1873 – DETALJREGULERING FOR SOMMARØY HYTTEFELT – ENDELIG VEDTAK Fremlegg Beh (1) Vedlegg(12)
0034/18 BRANNORDNING FOR TROMSØ KOMMUNE Fremlegg Beh (3) Vedlegg(3)
0035/18 MILJØMILLIONEN 2018- NYE KRITERIER FOR TILDELING AV MIDLER Fremlegg Vedlegg(2)
0036/18 ÅRSMELDING 2017 TROMSØ KOMMUNE Fremlegg Beh (6) Vedlegg(1)

2 Replies to “No må du hjelpe meg litt med ein reguleringsplan på Hillesøya og med brann og redning”

 1. Dette er det siste ubebygde området av havna på Sommarøy. Av den grunn har Fiskarlaget gått imot bygging av hytter for private.
  Da hotellet la fram sine planer om utbygging for utleie, stilte befolkningen her ute seg positiv til planene.
  Det de søker om nå er noe helt annet. Dette er en privat hytteby som planlegges bygd i tilknytning til havna, og vil beslaglegge det siste området som fremdeles kan benyttes til utbygging i tilknytning til fiskeri.
  Hvis vi ønsker at det fremdeles skal finnes muligheter for de som ønsker å etablere seg som fiskere, og bygge å bo her ute, må ikke denne omreguleringa vedtas.
  Er i byen både Onsdag og Torsdag, tar gjerne et lite møte om du har tid.
  Du kan også ringe meg på tlf. 91121460
  Kurt Ludvigsen. Hillesøy Fiskarlag

 2. Børre Hansen.
  Helt enig med Kurt Ludvigsen i denne saken. Hoteller har i en årrekke hatt avtale med hytteeier om tilbakeleie av private hytter til hotellet. Disse ligger alle i strandsonen. Disse avtalene gjaldt i 10 år. De første kontraktene er nå gått ut, og det sies at hotellet har nå problemer med å få forlenget kontraktene med hytteeierne. Dette bekrefter i så fall at denne formen for timeshare utbygging er skjult etablering av privathytter. All tid at det meste av areal for bygging av privatboliger er båndlagt på alle mulige måter, med alt fra påståtte jordiske levninger fra oldtiden til hekkende måse, er det forkastelig at offentlig opparbeidet grunn skal skusles bort til fritidsformål for ikke fastboende.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version