Runde tannpirkarar – kva er poenget?

Altså, kva er greia med runde tannpirkarar? Går det folk rundt der ute med sirkelrunde hol mellom tennene?

Runde tannpirkarar burde kun brukast på straffeanstaltar.

Eg kjenner ingen som meiner at runde tannpirkarar er ein god ide. No skal eg sjølvsagt innrømme at dette ikkje er noko eg går rundt og har djupe og alvorlege samtalar med folk om. Det kan vere folk rundt meg som er så rare at dei set pris på runde tannpirkarar. Likevel, eg vel å tru at slike folk ikkje finst.

Men runde tannpirkarar, du. Dei fungerer ikkje godt til å gjere det reint mellom tennene. Dei brekk sund rett bak den skarpe spissen, og før du veit ordet av det sit du der med flis i eit blødande tannkjøt. Er det denne måten vi skal lære ungane våre om god tannhygiene? Svaret er sjølvsagt nei.

Vi har eit godt alternativ i trekantforma tannpirkarar. Dei er behageleg å bruke, dei gjer jobben sin og er vakre å sjå på. I motsetnad til dei runde, som mest liknar på ein hesjestaur i miniatyr.

Tilfeldig, neppe! Det er alarm, på vegne av vanvitig mange, Sture Hansen.

Det blir jobba godt innafor helse og omsorg i Tromsø kommune

Det er store oppslag i media om overforbruk og kutt innafor Helse og omsorg. Dessverre går det under radaren at det blir jobba svært godt i heile avdelinga.

Per no driv heile avdelinga 80 til 90 millionar billigare på årsbasis enn dei gjorde i desember. Det skjer på grunn av stor innsats i heile avdelinga.

 • Det skjer samtidig som det ikkje ligg somatiske pasientar på UNN og ventar på hjelp frå kommunen.
 • Det skjer samtidig som vi omtrent ikkje har venteliste for langtidsplass på sjukeheimane i kommune
 • Det skjer samtidig som Helsehuset og Otium er komen i full drift

Det blir altså gjort ein kjempeinnsats på alle nivå i organisasjonen. Vi er på rett veg, men ikkje i mål enno

I løpet av dei siste åra har utgiftene til helse og omsorg auka med nesten 500 millionar. Inga anna avdeling har fått meir pengar. For desse pengane har innbyggarane i Tromsø fått betre tenester.

Vi har fått:

 • Middag når det er middagstid på sjukeheimane, og eit ekstra måltid
 • Full drift på Otium
 • Full drift på helsehuset
 • Det fantastiske tilbodet på Dreis
 • Drift av nye barnebustader på Trudvang
 • Ein ny og betre tryggheitsstandard på sjukeheimane
 • Bestiller-/utførermodellen er avskaffa og innsatsstyrt finansiering er avskaffa
 • Vi har starta arbeidet med ein pilot i heimetenesta som koplar saman ergoterapeutar, fysioterapeutar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre for å gje pasientane ei betre oppfølgjing.
 • Vi har fått fleire heile stillingar og komen langt i å skape ein heiltidskultur, hovudsakleg gjennom eit godt samarbeid med fagforeiningane om særavtalar.
 • etablert ressursbasar for at det skal vere enklare å få tak i vikarar. Saman med bemanningskontoret fører det til at langt fleire vikarar har fast jobb og ikkje sit med telefonen i handa og ventar på vakter.
 • innført vaksine mot hjernehinnebetennelse for russen i Tromsø

Helse og omsorg har framleis store utfordringar. Både når det gjeld økonomi og rekruttering. Det som er viktig no er at vi ikkje hovudstups gjer kutt som undergrev det langsiktige arbeidet med økonomien i helse og omsorg, eller ender opp med tilbod som ikkje har den kvaliteten som innbyggarane i Tromsø kan forvente.