Har vi råd til ny Stakkevollveg?

I formannskapet i dag fekk vi ei orientering om bygging av Stakkevollvegen. Den korte historia er at det vil koste 497 millionar pluss/minus 25%. Det er pengar vi ikkje har i dag, og som eg ikkje trur vi kjem til å få i nær framtid. Vi må derfor vurdere på nytt om vi verkeleg treng å bygge ein firefeltsveg – eg trur framleis vi kan klare oss med tre felt. 
Denne videoen laga eg forrige gong denne debatten var aktuell, og framleis er det meste i denne relevant.

Det som har endra seg sidan den gongen er at dei har klart å lage ei framføring som betyr veldig få brot i kollektivfelta. Kudos til planleggarane! (Kudos er det eit ord som framleis blir brukt eller viste eg nettopp alderen min?)

One Reply to “Har vi råd til ny Stakkevollveg?”

  1. Jeg stiller meg 100 % bak SV sitt trefelts-standpunkt i saken om Stakkevollveien. Dersom en firefelts veg tvinger seg frem, vil resultatet etter bli en skuffelse for alle. Og det er en illusjon å fremstille den vedtatte løsningen som en firefelts-veg, det blir et lappeteppe av ei kvasiløsning som ingen trafikant eller beboer blir tjent med. Det må bl.a forventes mange konflikter mellom de ulike trafikantgruppene i kryssområder og der kollektivfelt må begynne og der det må slutte. For å nevne noe.

    Har deltatt i arbeidsgrupper om denne saken der ulike alternativ har blitt gjennomgått i flere runder, også trefeltsalternativene. Faglig sett har det vært bred enighet i alle etater (kommune/fylke/stat) om at fire-felt blir helt feil. I tillegg til at en såkalt firefeltløsning rent trafikalt blir dårlig for kollektiv og myke trafikanter, så blir veien å danne en enda større barriere gjennom dette populære bo-området.

    Posisjonen har åpenbart en pedagogisk utfordring ovenfor opposisjonen, som i det minste vil måtte innse at å bygge firefelts veg i 2019 midt gjennom et bysentrum er fullstendig galskap.

    Stå på, dere lykkes til slutt 🙂 Bare tenk på Ramfjorden og alle rundene der som måte til..
    mvh Steinar Utby

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.