Har vi råd til ny Stakkevollveg?

I formannskapet i dag fekk vi ei orientering om bygging av Stakkevollvegen. Den korte historia er at det vil koste 497 millionar pluss/minus 25%. Det er pengar vi ikkje har i dag, og som eg ikkje trur vi kjem til å få i nær framtid. Vi må derfor vurdere på nytt om vi verkeleg treng å bygge ein firefeltsveg – eg trur framleis vi kan klare oss med tre felt. 
Denne videoen laga eg forrige gong denne debatten var aktuell, og framleis er det meste i denne relevant.

Det som har endra seg sidan den gongen er at dei har klart å lage ei framføring som betyr veldig få brot i kollektivfelta. Kudos til planleggarane! (Kudos er det eit ord som framleis blir brukt eller viste eg nettopp alderen min?)

Dette innlegget har ein kommentar

 1. Steinar Utby

  Jeg stiller meg 100 % bak SV sitt trefelts-standpunkt i saken om Stakkevollveien. Dersom en firefelts veg tvinger seg frem, vil resultatet etter bli en skuffelse for alle. Og det er en illusjon å fremstille den vedtatte løsningen som en firefelts-veg, det blir et lappeteppe av ei kvasiløsning som ingen trafikant eller beboer blir tjent med. Det må bl.a forventes mange konflikter mellom de ulike trafikantgruppene i kryssområder og der kollektivfelt må begynne og der det må slutte. For å nevne noe.

  Har deltatt i arbeidsgrupper om denne saken der ulike alternativ har blitt gjennomgått i flere runder, også trefeltsalternativene. Faglig sett har det vært bred enighet i alle etater (kommune/fylke/stat) om at fire-felt blir helt feil. I tillegg til at en såkalt firefeltløsning rent trafikalt blir dårlig for kollektiv og myke trafikanter, så blir veien å danne en enda større barriere gjennom dette populære bo-området.

  Posisjonen har åpenbart en pedagogisk utfordring ovenfor opposisjonen, som i det minste vil måtte innse at å bygge firefelts veg i 2019 midt gjennom et bysentrum er fullstendig galskap.

  Stå på, dere lykkes til slutt 🙂 Bare tenk på Ramfjorden og alle rundene der som måte til..
  mvh Steinar Utby

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.