Ein annleis første mai

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.