2021-03-01 (UO) ROS-analyse GIT_sladdet versjon_Komplett gjennomgang

2021-03-01 (UO) ROS-analyse GIT_sladdet versjon_Komplett gjennomgang

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.